thumb image

Genel

Diyalog Grubu, Özakça ve Gülmen için randevu istedi

Diyalog Grubu yaptığı açıklamada Gülmen ve Özakça’nın durumunu konuşmak için hükümet üyelerinden randevu talep etti.

Diyalog grubu tarafından yapılan açıklamada Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumunu görüşmek için, Binali Yıldırım, Nurettin Canikli ve Nabi Avcı’dan randevu talep edildiği bildirildi. Açıklamanın tam metni şöyle:

 

KAMUOYUNA

14 Haziran 2017

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ve takip eden dönemde çıkarılan KHK’lar çok sayıda vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olan bu meşum darbeye karışmış kişileri devlet kadrolarından temizleme ve yargılama amacını taşıyordu. Ancak, bu süreç hukuk devleti normlarına uygun olarak işletilmek yerine darbeyle ilgisi kanıtlanmamış, hatta kamuoyunda dini cemaatlere uzaklıklarıyla tanınan şahsiyetler dahil olmak üzere iktidar karşıtı pek çok kişiyi kapsar hale gelmiştir. Haksızlığa uğradıklarını düşünen kişilerin AİHM’ye yaptıkları başvuru sayısı 25 bine ulaşmış, bu sayı AİHM’ye gelen davaların %24.7’sini oluşturmuştur. Bu oranla Türkiye AİHM’de hakkında davası olan ülkelerin ilk sırasındadır. AİHM’nin bu konudaki kararı ise, Meclis’te kurulmuş olan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurulmadan ve sonrasında Türk mahkemelerinde açılacak davaların sonucu beklenmeden, diğer bir deyişle, iç hukuk yolları tüketilmeden, bu başvuruların ele alınamayacağıdır.

Haksızlığa uğradıklarını düşünen 25 bin vatandaşımızın, haklarını arayabilecekleri hukuk mekanizmalarına erişim kapalı olduğu – ve hatta Türkiye’deki hukuk sistemine güvenmedikleri- için doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmaları, üzerinde düşünülmesi gereken vahim bir tablodur. Bu tablo içerisinde daha da vahim olan ve acilen ele alınması gereken bir diğer konu, işlerini haksız yere kaybettiklerini düşünen ve başka hiç bir çareleri kalmadığı varsayımıyla süresiz açlık grevine başvuran akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın durumlarıdır. Her ikisi de şu anda grevin 98. gününde olup, Ankara Tabip Odası doktorlarının tesbitiyle ‘ölüm riski’ ile karşı karşıyadır. Kamuoyunun önünde bu insanların ölüme terkedilmesi vicdanları yaralamaktadır.

Durumları incelenmeden, ve aynı durumda olan kişilerin başvurularına cevap verilmeden, bu iki kişinin işe iadeleri şu anda mümkün olmayabilir. Ancak, sorunu diyalogla çözüme kavuşturmak, örneğin, en azından OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun ilk elde Gülmen ve Özakça’nın durumlarını incelemesi karşılığında açlık grevine son vermelerini sağlamak pekala mümkün olabilir.

Bu amaçla, geçmişte çeşitli partilere mensup milletvekilliği, parti başkanlığı ve bakanlık yapmış kişilerden oluşan, farklı görüşteki toplumsal kesimler arasında köprü kurmak üzere oluşturduğumuz Diyalog Grubu’nu temsilen aramızdan dört kişi bu konuları konuşmak üzere Başbakan Sayın Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli, ve akademik kimliğini gözönünde bulundurarak Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı’dan randevu talep ettik.

Bu talebimizi kamuoyu önünde bir kez daha yineliyor, bizim aracılığımızla olmasa bile devlet yetkililerinin veya uygun gördükleri bir başka aracı grubun bu iki kişiyle görüşerek acilen eylemlerini sonlandırmalarının sağlanacağını, Meclis Komisyonu’nun bir an önce tüm başvuruları ele alıp sonuca kavuşturacağını, hukuk güvenilirliğini yeniden tesis etmek üzere OHAL ve KHK düzenine son verileceğini ümit etmek istiyoruz.  

Diyalog Grubu adına,

Akın Birdal, Ziya Halis, Ufuk Uras, Binnaz Toprak

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

info@demokrasiicnbirlik.com
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu