thumb image

Etkinlikler

Adalet ve Demokrasi Ortaklığı Buluşması

Yaşananlar Ortada!

Yeni bir devlet kurduklarını ilan etmekten çekinmeyen siyasi iktidar toplumun yarısının itirazına rağmen, Başkanlık adı altında totaliter bir rejimi bütün halka dayatıyor.

OHAL ve KHK rejimi halkın hak ve özgürlüklerine saldırı, baskı ve yasaklarla sürdürülüyor. Siyasal islamın toplum ve devlet yönetimi olarak yerleşmesi için eğitim ve yaşam alanlarında müdahaleler uygulanıyor.

Demokratik siyaset ve muhalefet hakkı mecliste ve sokakta boğuluyor. HDP Eş Başkanları ve milletvekillerinden sonra CHP Genel Başkanı da hedefe konmuş, herkesi susturmanın senaryoları hazırlanıyor. Meclis İç Tüzük düzenlemelerinden sonra 2019’a giden süreçte yasama organı dikensiz gül bahçesinin üretilme alanına dönüştürülüyor.

Tek parti yönetiminin inşacıları bütün toplumu teslim almak istese de “hayır”cılarıyla “adalet” arayışlarıyla “vicdan” nöbetleriyle ülkeye ve geleceğe sahip çıkan ciddi bir direniş herkesin umudunu güçlendirmektedir.

Parlamento muhalefetinin dışarıdaki mücadele ve dirençle oluşmuş platformlarla buluşması bugün daha da önem kazanmıştır.

CHP’nin Adalet Kurultay’ında biz de DİB olarak düzenlediğimiz “Adalet ve Demokrasi Ortaklığı Buluşması”nda adalet ve demokrasinin kazanımı için; OHAL/KHK rejimine ve eğitim alanındaki müdahalelere karşı ortak bir mücadele yürütmenin imkanlarını konuştuk.

Raporumuza bu linkten ulaşabilirsiniz.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

info@demokrasiicnbirlik.com
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu