thumb image

Etkinlikler

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK “OHAL’siz TÜRKİYE” KAMPANYASINI AÇIKLADI

 

 

 

Demokrasi İçin Birlik, “OHALsiz Türkiye” kampanyasını basına ve kamuoyuna duyurarak başlattı. “Tek adam rejiminin sopası OHAL konusunda en büyük tehlikenin, OHAL’in kendisi değil, bu koşullara alışmak” olduğunu belirten DİB, “ortak değerlere, yaşam biçimine, özgürlüklere yönelik tüm haksız, kuralsız saldırılara karşı ortak direnişi yükselteceklerini” vurguladı.

Demokrasi için Birlik (DİB) tarafından hazırlanan “OHAL’siz TÜRKİYE” kampanyası 21 Aralık 2017 Perşembe günü Beyoğlu Avrupa Pasajı Aynalı Geçit Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı ile başlatıldı. Düzenlenen toplantıya; eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, EMEP, HDP, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan Bermek, tarihçi yazar Erdoğan Aydın, yazar Kadir Akın, Hak ve Adalet Platformu, Yurttaş Girişimi, İstanbul Kent Savunması gibi bir çok sivil toplum kuruluşundan temsilciler ve DİB Koordinasyon üyelerinin yanı sıra hak savunucuları, akademisyenler, kamu emekçileri, sanatçılar ve avukatlar gibi farklı kesimlerden isimler katıldı.

Demokrasi İçin Birlik adına yapılan sunumda, kampanyanın stratejisini eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen aktardı. Konuşmasında, “Demokrasi için ilk adımın OHAL’siz bir Türkiye olduğunu inanıyoruz. Neredeyse bir yaşam biçimini alan ve 6. kez uzatılması planlanan OHAL kaldırılmalıdır. Çünkü OHAL, meclisi, hukuk sistemini ve tüm demokratik mekanizmaları hayatımızdan çıkardı. OHAL sonunda tek adam rejiminin sopası haline getirildi.” dedi.

Demokrasi İçin Birlik Koordinasyon Üyeleri İrem Afşin ve Çelik Özdemir tarafından “DİB OHAL’siz Türkiye Manifestosu” sunuldu.

Manifestoda yapılan açıklamada, “İktidar güçleri Anayasa Referandumu sonrası, hukukun tamamen ortadan kaldırıldığı, yolsuzlukların hiç bir dönemde olmadığı kadar yaygınlaştırıldığı, Meclis’in fiili olarak işlevsiz hale getirildiği, halk iradesinin tümüyle yok sayıldığı, iktidarı desteklemeyenlerin “milletin parçası” sayılmadığı, yurttaş haklarının keyfi biçimde askıya alındığı fiili tek adam rejimini, OHAL düzeninden yararlanarak yapılacak yeni yasal düzenlemelerle kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Öte yandan toplumsal yaşam alanlarına ve muhalefetin siyasi temsilcilerine yönelik onca baskı, yasak ve keyfi uygulamalara karşın toplumsal direnç ezilmedi, tek adamın başkanlık rejimi halka benimsetilemedi. Türkiye’de siyaset artık Meclis dışındaki kamusal alanlara taşınmıştır. Bu kamusal alanlar arasında etkili bir iletişimle meydana getirilecek mücadele ağı zulme, keyfiliğe, totalitarizme karşı etkili bir halk Muhalafeti oluşturacaktır.”

“DİB, adaletsizliğin, hak gaspının ve tek adam rejiminin dayanağı olan OHAL ve KHK’lara karşı durmak için, hayatın her alanında gerçekleştirilecek demokratik halk muhalefetinin, temel eksen olacağı inancındadır. DİB, 2019’da meşrulaştırılması planlanan tek adam rejimine karşı, ümide ve güvene dayalı gerçek bir iktidar alternatifi oluşmasına katkı sunmaya çalışıyor. Yaygın yurttaş birlikleri ve meclisler, DİB’in temel dayanaklarını oluşturuyor. Yerel örgütlenmeler, demokrasi platformları, halk meclisleri, halk forumları, mahalle meclisleri, adalet ve demokrasi yürüyüşleri, toplantılar, internet üzerinden kurulan dayanışma ağları, hepsi bu ağın temel özneleridir. Yerel demokrasi meclisleri birey hukukunu da dikkate alarak etkin ve yaygın çalışma yürütür.” denildi.

“OHAL’siz Türkiye” iletişim kampanyasını sunan DİB Koordinasyon Üyesi Nesteren Davutoğlu, ülke genelindeki demokrasi güçlerinin bir araya geleceği geniş bir iletişim ağı kurulması ile tüm etkinliklerin bir araya toplanıp tek ve güçlü bir ses çıkarılmasının hedeflendiğini ifade ederek, sosyal medya etkinlikleri, gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı “OHAL YARALARI” filmleri, turne halinde farklı illerde toplantılar, yerel halk meclisleri, yazılı ve görsel basın ilanları ile kampanyanın geniş çevrelere yaygınlaştırılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Basın toplantısı DİB tarafından hazırlanan, “OHAL Yaraları” filmleri ile sona erdi. Filmlerde hayatı OHAL’den doğrudan etkilenen farklı kesimlerden kişiler, kendi hikayelerini, yaşadıkları zulmü ve hislerini aktarıyor. Filmler, önümüzdeki haftalarda sosyal medya üzerinden yayınlanacak.

DiB’in ‘OHAL’siz Türkiye’ Basın Toplantısı, tüm katılanların kürsüye gelip, OHAL ve KHK’ların hayatımızdan çıkıp gitmesi isteğini dile getirmeleri, üzerinde OHAL ve KHK yazılı kağıtları buruşturup

atmalarıyla, coşku ve kararlılıkla sona erdi.

 

KAMPANYADAN NOTLAR:

*NEDEN OHAL’siz TÜRKİYE İSTİYORUZ? Çünkü OHAL, tek adam rejiminin sopasıdır:

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini takiben 20 Temmuz’da ülke genelinde ilan edilen OHAL, bugüne kadar BEŞ kez uzatıldı, altıncısı bekleniyor.

OHAL döneminde;

 • 28 kanun hükmünde kararname ile 279 kanunda değişikilik yapıldı. Bu değişikliklerin sadece 5’i mecliste görüşüldü, böylece Meclis’in yasama yetkisi elinden alındı.
 • 94 belediyede yurttaş oyuyla seçilmiş başkanla görevden alındı. Ülke nüfusunun %44’ü kayyum atanmış belediyeler tarafından yönetiliyor.
 • 440 kamu görevlisi bütün haklarını kaybetmiş olarak hukuksuz bir şekilde görevinden ihraç edildi.
 • Türkiye, hukukun üstünlüğü sıralamasında 114 ülke arasında 99.sıraya geriledi.

*NEDEN OHAL’siz TÜRKİYE İSTİYORUZ? Çünkü OHAL, çalınan minarenin kılıfıdır.

 • OHAL ile, yolsuzluklar için hesap sorulmasının tüm yolları kesildi.
 • OHAL döneminde halkın cebindeki para hızla eridi. Türk Lirası Euro karşısında %44, Dolar karşısında %36 değer kaybetti.
 • Temmuz 2016’da 4.7 olan enflasyon Kasım 2017’de 11.9’a yükseldi. Türkiye %153 oranında artan enflasyon yükü altında yaşamak zorunda bırakıldı.
 • Yüzlerce ihale, şeffaf olmayn süreçlerle yandaş şirketlere verildi. Madem arama izinleri, yıkım kararları, tarım arazilerinin imara açılması gibi uygulamalar KHK’lar sayesinde jet hızıyla devreye sokuldu.

*NEDEN OHAL’siz TÜRKİYE İSTİYORUZ? Çünkü OHAL, kapatma düğmesidir.

 • OHAL döneminde medya, yakın tarihin en büyük sansür ve kapatma uygulamalarıyla karşılaştı: 6 Haber ajansı, 48 gazete, 20 dergi, 31 radyo, 28 TV kanalı ve 29 yayınevi kapatıldı.
 • OHAL her türlü muhalefeti susturmak üzere kullanıldı. Toplantı ve yürüyüşlere süresiz yasak konuldu. Farklı KHK’lar ile STKlar kapatıldı. Onlarca festival ve kültür-sanat etkinliği OHAL bahanesiyle iptal edildi.
 • İşsiz kalan kamu görevlilerinden, işçilere, LGBTİ eylemlerinden, çevre platformlarına kadar her kesimin eylemleri polis şiddetiyle engellendi. Düşünün, Ankara’da güneş battıktan sonra ateş yakmak, şarkı-türkü söylemek bile yasaklandı.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK- GENEL BİLGİLER

Demokrasi İçin Birlik (DİB); özgürlüklerin kısıtlandığı, yurttaş haklarının askıya alındığı bir ortamda, demokratik mücadele vermek için kurulmuş geniş katılımlı, herhangi bir siyasi görüşün ya da partinin çatısı altıda olmayan, bağımsız bir demokrasi ortaklığıdır.

Demokrasi İçin Birlik; herkesin farklı kimliği ile eşit yurttaşlık haklarına sahip olması, din ve vicdan özgürlüğünü güvenceye alan bir laiklik anlayışı, insanca çalışma ve yaşama koşullarının garanti altına alınması gibi temel değerler üzerine kurulu gerçek bir demokrasi için mücadele ediyor.

100’ü aşkın örgüt, platform, inisiyatif, kurum ve demokrasiden yana bireyler ilk olarak, 28 Haziran 2016’da, eski büyükelçi, milletvekili ve AİHM yargıcı Rıza Türmen’in çağrıcısı olduğu toplantıda bir araya geldi, bir Başlangıç Bildirgesi üzerinde uzlaşarak yola çıktı.

23 Ekim 2016’da gerçekleştirilen Demokrasi Kurultayı ile ilk çalışmalar başladı. Bu kurultaydaOHAL ve KHK’larBaşkanlık Sistemiİnanç Özgürlüğü ve Barış başlıkları altında dört temel mücadele alanı belirlendi.

Olağanüstü Hal’in uzatılmasına karşı gerçekleştirilen “Uzatma” kampanyasının ardından, Anayasa Referandumu’nun gündeme gelmesiyle birlikte, “#HayırBizVarız” kampanyası hayata geçirildi.

Demokrasi mücadelesinin bir yurttaş hareketine dönüşmesinin önkoşulu olarak, çeşitli yerleşim birimlerinde yaygınlaşacak “Hayır Meclisleri”nin kurulması konusuna fikri ve fiili destek verdi.

Yeni döneme ilişkin siyaset anlayışını konuşmak ve yol haritasını oluşturmak üzere 22 Ekim’de toplanan Demokrasi İçin Birlik Forumu DİB’in önümüzdeki dönem çalışmalarının yönünü belirledi.


Medya Görselleri için tıklayın
Basın Toplantısını izlemek için tıklayın

Click here for English Press Release

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

info@demokrasiicnbirlik.com
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu