thumb image

Genel

Diyalog Grubundan Çağrı

ÇAĞRI

Barışın ve adaletin temelini oluşturan demokratik bir topluma, insan haklarına dayalı bir ortaklaşma ve anlayışa, temel hak ve özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde yaşıyoruz. Dokunulamaz, yok edilemez, devredilemez olarak nitelendirilen evrensel temel haklar ulusal ve uluslararası hukuksal güvencelere rağmen tehdit altında. 15 Temmuz darbe kalkışması gerekçe gösterilerek 17 aydır sürdürülen OHAL rejimi, amacı ve yasal dayanağı dışına çıkartılarak muhalif olan herkese yönelik bir tür ‘savaş hali’ uygulamasına dönüştürüldü. Darbe ve dikta rejimlerinde görülen sürekli kuşku ve korku psikolojisi, toplumu germekte ve kutuplaştırmakta.

En son çıkarılan 695 ve 696 sayılı KHK’lar bu korkuları daha da pekiştirdi. TSK, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, İstihbarat, Özel Güvenlik, korucular ve bekçilerle birlikte iki milyon silahlı devlet gücü var. Diğer bir deyişle, 40 kişiye bir silahlı güvenlik görevlisi düşüyor. Devlete bağlı bunca güvenlik birimine rağmen sivillerin asayişi korumakla görevlendirilmesi ve iktidara bağlı bir çeşit ‘milis kuvvetler’ yaratılması kabul edilemez. Yurttaşın can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü iktidarın, sivilleri silahlandırması ve suç işlenmesinde dokunulmaz kılması, iç barışı tehdit eden son derece tehlikeli bir yaklaşımdır. 1990’lı yıllarda olduğu gibi, kendisini devletin yerine koyan çetelerin, milislerin yapılanması sonucunu doğuracak bu cezasızlık ve sorumsuzluk hali dehşet vericidir. KHK’larla gündeme sokulan bu maddelerin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz.

Öte yandan, aynı KHK’lar ile yasalaştırılan ve uyulmadığı takdirde cezai yaptırımlar getirilen tek tip giysi uygulaması da kabul edilemez. Dünya halklarının vicdanını yaralayan ve hem Amerika Birleşik Devletleri’nin Guantanamo hapishanesinde uyguladığı hem de İŞİD’in gündeme soktuğu ‘tek tip giysi’ insanlık tarihine utanç belgeleri olarak geçmiştir. İnsan onuruna aykırı bu uygulamanın Türkiye Cumhuriyeti’nde kabul görmesini ve bu utançla yaşamayı reddediyoruz.

Ekonomik kriz derinleşiyorsa, dışarıda yalnızlaşma artmışsa, yasama ve yargı çalışamaz duruma gelmişse, bu kaostan ancak seçime gidilerek çıkılabilir. Bunun için eşit ve adil bir seçimin demokratik koşulları oluşturulmalıdır. OHAL ve KHK rejimine derhal son verilmeli, siyasi liderler toplumu geren, kutuplaştıran şiddet dilini terk etmelidir.

Güzelim ülkemizde insanca yaşamak, özgürce soluk almak, yarına güven duymak her yurttaşın en doğal hakkıdır. Böyle bir Türkiye inşa etmek için her siyasi partiye ve her yurttaşa çağrıda bulunuyor, 2018’in ülkemizin aydınlığa kavuştuğu bir yıl olmasını diliyoruz.

DİYALOG GRUBU

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

info@demokrasiicnbirlik.com
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu