thumb image

Genel

YETER! OHAL’SİZ TÜRKİYE İSTİYORUZ

“Hayır”da birleşen bütün siyasî kesimler, sivil toplum ve gelişmelerden kaygı duyan bütün yurttaşlar, tek adam rejimi altında ülkemizin Anayasa’da yazılı “demokratik hukuk devleti” olmaktan çıktığı görüşünü paylaşıyor. Tehlike her geçen gün biraz daha somutlaştıkça ve yakınlaştıkça demokratik güçbirliği özlemi ve ortak mücadele çağrıları da artıyor. Ne var ki, siyasî partiler ve dağınık sivil toplum geçmişten gelen ayrılıkları, güvensizlik ve kuşkuları aşıp bu gidişata dur demek için biraraya gelemiyor.

Bu aşamada en somut asgarî birlik her kesimin mağduriyetine yol açan OHAL’e karşı örülebilir. İlk adım; Parlamento içi ve dışı tüm partilerin, örgütlerin, sivil toplum kuruluşu ve demokratik kamuoyu temsilcilerinin yurt sathına yayılacak eşzamanlı ortak eylemlerde bulunmaları olabilir.

Aradaki ayrılıkları, farklı ideolojik ve siyasî tercihleri saklı tutarak atılacak bu ilk adımın zorunluğunun ve aciliyetinin bilinciyle, vakit geçirmeksizin biraraya gelinmesine tüm gücünüzle katkıda bulunmanızı bekliyor, umut ediyoruz.

OHAL’i kaldırın değil, OHAL’i kitlelerle birlikte hükümsüz kılalım diyoruz.

 

BARIŞ BLOKU

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK (DİB)

DİYALOG GRUBU

HAK ve ADALET PLATFORMU

YURTTAŞ GİRİŞİMİ

 

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

info@demokrasiicnbirlik.com
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu