thumb image

Genel

İSTANBUL TABİP ODASI ve DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Onurumuzdur!

Günlerdir TTB’ne yönelik saldırı, itibarsızlaştırma, sindirme kampanyasının yargı ayağı da  bugün devreye girdi.

Sabah saatlerinden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Diyarbakır ve Van’daki TTB Merkez Konsey üyelerimizin evleri, işyerleri basılıyor, arama yapılıyor, gözaltına alınıyorlar.

TTB’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” başlıklı hekimliğin binlerce yıllık değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermeyen basın açıklamasını hedef haline getirenlere, içinde hiçbir suç unsuru olmayan açıklama için soruşturma açanlara, her birinin adresi belli arkadaşlarımızı ifadeye davet etmek yerine evlerini bastırarak gözaltına aldıranlara, yıllardır siyasi iktidarın bütün olanaklarını kullandığı halde TTB seçimlerini kazanamayıp  muhbirliğe soyunanlara cevabımızdır:

Biz hekimiz, sağlıkçıyız.

Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergamalı Galenos’tan bu yana burada, bu topraklarda VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ!

Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak İNSAN YAŞAMINI sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de, yarın da SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİ ONURUMUZDUR! 

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz

Dünya Tabipleri Birliği TTB yöneticilerinin gözaltına alınmaları konusunda derin bir kaygı duyduğunu belirtir.

DTB başkanı  Dr. Yoshitake Yokokura çok güçlü bir biçimde ifade edilen bir açıklamayla gözaltına alınmaları ve TTB’ye karşı yapılan kriminal suçlamaları ve fiziksel şiddet tehdidini lanetledi.

DTB Türk meslektaşlarını savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğuna ilişkin açıklamaları konusunda tümüyle desteklemektedir. DTB’nin hekimlerin ve tabip birliklerinin hükümetleri savaşın ve silahlı çatışmaların insancıl sonuçları konusunda uyarmalarına ilişkin net bir politikası vardır.

TTB’nin insan haklarını ve barışı desteklemek görevidir ve son gözaltılar ve ceza suçlamaları bizi alarma geçirmiştir. Türkiye’nin de 2003 yılında onayladığı Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Anlaşmasının 19.maddesinde belirtilen ifade özgürlüğüne yapılan bu saldırıları güçlü bir biçimde kınıyoruz.

Türk yetkilileri hekimlerin liderlerini hemen serbest bırakmaya ve gözdağı kampanyasını sonlandırmaya davet ediyoruz. Ulusal Tabip Birliklerini Türkiye’nin; sağlık hakkı, örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi insancıl ve insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi için savunuculuk yapmaları konusunda uyarıyoruz.

WORLD MEDICAL ASSOCIATION

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

info@demokrasiicnbirlik.com
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu