thumb image

Genel

DARBELERE KARŞI TEK GÜVENCE HERKES İÇİN DEMOKRASİ

Yakın tarihimize 28 Şubat Süreci olarak geçen olaylar dizisi demokratik hukuk devletine olan ihtiyacı bir kez daha ortaya koydu.

Demokrasi İçin Birlik olarak, ister Hükümet’ten ister Genelkurmay’dan gelsin her türlü demokrasi dışı girişime karşıyız. Seçilmiş hükümetlere karşı yapılan her türlü darbe girişimi bu ülkede birlikte barış, güven, eşitlik, özgürlük ve adaletle yaşamamıza vurulan bir darbedir. Dünün 28 Şubat mağdurlarının egemen oldukları bugün, aynı hukuksuzlukları ve antidemokratik uygulamaları fazlasıyla hayata geçirmeleri toplumun bütün kesimleri için tek güvencenin hukukun üstünlüğüne dayalı çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi olduğunu göstermektedir.

TEK GÜVENCE HERKES İÇİN DEMOKRASİ

Din ve vicdan özgürlüğünü evrensel standartlarda güvenceye alan, devletin bütün uygulamalarında din ve inançlara karşı tarafsız olduğu, din-inanç ve kanaatlerin çeşitliliğine dayalı çoğulculuğa saygı gösterdiği, haklarını koruduğu ve genişlettiği bir laiklikten yanayız.

Bu anlayışla 28 Şubat 1997‘de yapılan “postmodern darbe”yi ve darbeden mağdur olan kesimlere yapılan hukuk dışı girişimleri anımsıyor ve bütün gücümüzle kınıyoruz.

Herkes için Demokrasi

Demokrasi İçin Birlik 

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu