thumb image

Genel

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK: VENEDİK KOMİSYONU RAPORU DİKKATE ALINMALI

Demokrasi İçin Birlik olarak Venedik Komisyonu raporunun dikkate alınmasını talep ediyoruz

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin anayasa ve hukuk konularındaki referans kurumu Venedik Komisyonu, siyasi özgürlüklerin yoğun bir biçimde sınırlandırılmasının anayasa referandumu için gerekli demokratik çerçevenin oluşmasını engellediğini belirterek, referandumun OHAL kaldırılana kadar ertelenmesini ya da siyasi özgürlüklerin azaltılmasına son verilmesini talep etti.

Venedik Komisyonu’nun Türkiye’deki anayasa değişikliklerine ilişkin hazırladığı raporda, Türkiye’nin tek adam rejimine sürüklendiği, ülkenin otoriter bir rejimi engelleyecek tüm mekanizmalardan yoksun olduğu belirtiliyor. Komisyon raporunda Cumhurbaşkanı’nın şimdiye kadar olduğundan daha yoğun olarak ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yöneteceği ve olağanüstü durumu -kendi isteği doğrultusunda- uzatabileceği de ifade ediliyor.

Demokrasi İçin Birlik olarak Venedik Komisyonu raporunun dikkate alınmasını, anayasanın özgür, eşit koşullarda katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla hazırlanması için OHAL uygulamasına derhal son verilmesini, demokratik hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz.

Herkes İçin Demokrasi
DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu