thumb image

Genel

YAŞASIN 8 MART, YAŞASIN ULUSLARARASI KADIN GREVİ

2017 yılının 8 Mart’ı 40’tan fazla ülkede Uluslararası Kadın Grevi günü olarak tarihe geçiyor

Türkiye’de kadına, farklı cinsel kimlik ve yönelimlere karşı şiddetin arttığı, eşitsizliklerin giderilmek yerine pekiştirildiği, kazanımların geri alınmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Kadın erkek eşitliği “yaradılış farkı” kavramıyla ortadan kaldırılmak isteniyor, çocuk istismarında failleri hukukun koruması altına alan yasa değişiklikleriyle tecavüz meşrulaştırılmaya çalışılıyor, Kadınlar karar alma mekanizmalarından sistematik biçimde dışlanıyor.

Demokrasi İçin Birlik olarak, uluslararası kadın grevini selamlıyor, kadınların istihdamdan aileye evden sokağa hayatın her alanında, ister seçilme ister atama ile oluşsun tüm karar organlarında eşit temsil ve varoluşunu demokrasinin en temel gereği olarak kabul ediyoruz.

Türkiye’nin uymakla yükümlü bulunduğu kadına karşı şiddetle mücadeleyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler eksiksiz olarak hayata geçirilmeli. Kadınların mücadeleler sonucu elde ettikleri kazanımlar korunmalı ve genişletilmeli, kamu yönetiminin en üst kademeleri de dahil olmak üzere  kullanılan ayrımcı ve cinsiyetçi dilden vazgeçilmelidir.

 

Herkes İçin Demokrasi

Demokrasi İçin Birlik

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu