thumb image

Genel

ADALET İSTEMİ DEMOKRATİK YAŞAM VE BARIŞ MÜCADELESİ

Ülkemizde sürmekte olan savaşa ve işlenen insanlık suçlarına “bu suça ortak olmayacağız” sözleriyle karşı çıkan Barış Bildirisi’ne imza attıkları için İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Cem Terzi, Prof. İzge Günal, Prof. Halil Resmi, Doç. Halis Ulaş, Prof. Ayşen Uysal, Dr. Nuri Erkin Başer, Doç. Seçkin Aydın, Prof. Yeşim Edis Şahin ve araştırma görevlileri Aydın Arı, Dilek Karabulut, Serap Sarıtaş, Emel Yuvayapan üniversite rektörlüğü tarafından açığa alındı.

Varlığını içeride ve dışarıda savaş siyasetine bağlayan hükümet, barış istemeyi suç haline getirdi. Sosyal ve kültürel hegemonyasını kurmak için de eğitim sistemini ve kurumlarını hedef alıyor. En şiddetli saldırılar, üniversitelerin özerkliğine, akademik özgürlüklere, özgür bilime, laik demokratik eğitime yöneltiliyor. Bugüne kadar 112 üniversiteden 4.811 akademisyen ihraç edildi. Anayasa’ya aykırı olan KHK’larla mağdur edilen on binlerce insan hukuktan, adaletten yoksun. İki eğitimci, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, işe iadeleri için yaptıkları açlık grevlerinin 113’üncü gününde hapishanede ölümle pençeleşiyorlar.

Her dilin en güzel kelimesi olan barışa, bilime, akademik özgürlüklere yapılan saldırıları kınıyoruz. İnsanlığın barış, özgürlük, eşitlik gibi evrensel değerleri her zaman diktatörlüklere, zalimliğe, baskıya galebe çaldı. Adalet arayışı engellenemedi. Hiçbir antidemokratik uygulama bu gerçeği değiştiremeyecek.

Bu ülkenin yurttaşları olarak adalet istemekten demokratik yaşam ve barış mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Herkes İçin Demokrasi
Demokrasi İçin Birlik

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu