thumb image

Genel

22 EKiM 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK FORUMU

Değerli Dostlar,

Ortak düşünce ve duygularımızla güçlü bir dalga yaratma zamanı geldi. Demokrasinin canlanışıyla, Türkiye’nin geleceği birlik içinde kurulacak…

Bir yıl önce, darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL rejimi altında ülkemizin demokratik muhalefet güçlerinin en geniş temsil edildiği bir ortamda, tek adamın hukuksuzluğuna karşı birlikte hareket etmek üzere toplanmıştık. Geçen zaman içinde keyfiliğin, yasakların, hukuksuzluğun karşısında demokrasi mücadelemiz ve hak arama çalışmalarımız sürdü. Adalet, vicdan, barış ve özgürlük taleplerimiz yankı buldu. Toplumsal direnç ve demokratik muhalefet, otoriter rejimin bütün saldırganlığına rağmen ezilmedi, tek adamın başkanlık rejimi halka benimsetilemedi.

Bu kez daha geniş ve yeni katılımlarla, bu konuyu konuşmak, yol bulmak, Demokrasi İçin Birlik hareketimizi büyütmek, demokratik muhalefet mücadele potansiyelimizi etkinleştirmek üzere sizleri görüş, önerilerinizle Demokrasi İçin Birlik forumuna katılmaya davet ediyoruz.

Beraberce yeni, birlikte hareket etme olanakları aramalıyız

Foruma; ülkemizin siyasi parti ve oluşumları, emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, halk inisiyatif ve platformları, inanç gruplan, kent hareketleri, işçi direnişlerinin temsilcileri, kadın hareketleri, yerellerde oluşmuş ortak platform temsilcileri, akademi, kültür sanat, sivil toplum alanından katılım bekliyoruz.

Hayatın birçok alanında; basın, eğitim, yargı, çevre, kadın, emek, inanç konularında mücadeleler sürse de, parlamentonun işlevsizleştirildiği, siyasetin meclis dışına taşınması gereken bu dönemde; demokratik muhalefetin halen parçalı bir yapı ve geçicilik pratiğinde, kolektif eylem kapasitesini ve etkisini yansıtmadığını görüyoruz.

En önemli, acil ihtiyaçlarımızın; demokrasi ortak paydasında buluşmuş bütün güçlerin, birbirlerinin yürüttüğü mücadeleyi desteklemesi ve ortak mücadele zeminini güçlendirmesi olduğu kanısındayız. Yerellerde bir araya gelişleri de teşvik edip örgütlü mücadele dinamiğine katarak, bir demokrasi hareketi oluşturmanın hayati olduğunu düşünüyoruz.

Baskı rejiminin yeni bir evreye girdiği dönemde, yeni bir siyaset biçimi arıyoruz

Meclis, iç tüzük, son çıkarılan 693 ve 694 sayılı KHK’lar ve bekleyen uyum yasalarıyla, OHAL hukuksuzluğunun bütün muhalefeti terörize ettiği bir döneme başladı. Tek adam rejimine onay vermeyenleri, politikalarına karşı çıkan, kendisi gibi düşünmeyen herkesi sindirme ve muhalefeti susturma çabaları dorukta.

Hiç şüphesiz bu dönem, referandum sürecinde olduğu gibi, iktidar tarafından demokratik ortak değerlerin “temizlenmesi” için değerlendirilecektir. Çok açık bir düşmanlaştırma ve savaş siyaseti yürütülmesi, bu siyasetin mali ve toplumsal külfetinin yoksul halka yüklenmesi, bugünün gerçeğidir.

Kadınların yıllardır mücadeleyle elde ettiği hakları gasp eden, müftülere nikâh yetkisi veren düzenlemelerle, kamusal alanın din kurallarına göre düzenlenmek istenmesi ve eğitim alanının bu yönetim biçimine itiraz etmeyecek bir kuşağın yetiştirilmesine dönük biçimlendirilmesi, yıpranmış bir kadronun keyfilik içinde “kurtarıcı” bir lider eliyle revize edilip parti devleti inşasının sürmesi… Tüm bunlar, yaşayacaklarımızın ipuçlarını vermektedir.

Siyasi yaşamın önemli gündemi yerel ve genel seçimlerin güvenliği, OHAL koşullarında ve 16 Nisan referandumunda gayrimeşru bir şekilde sandıktan ‘Evet’ çıkartan YSK görevde durduğu sürece, herkes için büyük bir soru işaretidir. Böylesi zorluklarla dolu bir süreçten geçen bizlere mücadele tarihimizin öğrettiği, ancak birleşik bir halk mücadelesinin demokratik bir geleceği sağlayacağıdır.

Dileğimiz toplumsal, sosyal demokratik muhalefetin en geniş iletişim ağını ve mücadele potansiyelini oluşturmaktır. 22 EKiM Pazar günü Demokrasi İçin Birlik Forumu’nda geniş bir katılımla bir araya gelmek umuduyla…

DİB FORUMU HAZIRLIK KOMİSYONU

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK FORUMU – 22 EKiM 2017, saat: 15.00 /  Şişli Kent Kültür Merkezi

Basın Yansımaları

artıgerçek: DİB yeni bir toplumsal dalga için buluşuyor

Cumhuriyet: ‘Demokrasi için Birlik Platformu’ Şişli’de Demokrasi Forumu düzenliyor

Demokrat Haber: İstanbul’da “Demokrasi İçin Birlik Forumu” düzenleniyor

Evrensel: Demokrasi İçin Birlik’ten foruma çağrı

Pir Haber Ajansı: İstanbul’da ‘Demokrasi İçin Birlik Forumu’ düzenleniyor

Siyasi Haber: Demokrasi İçin Birlik toplumsal muhalefet güçlerini foruma çağırıyor

 

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu