thumb image

Genel

BODRUM YURTTAŞ İNİSİYATİFİ’NDEN AÇIKLAMA

Türkiye’nin geleceğiyle ilgili endişelerin 16 Nisan 2017 referandumunu takiben giderek artması üzerine, kadınların öncülüğünde, Bodrum’da, farklı aidiyet ve siyasi görüşten insanların 2017 sonlarına doğru kurduğu “Bodrum Yurttaş İnisiyatifi”nin kamuoyuna, basına, demokratik kitle örgütlerine, muhalif siyasi parti merkez yönetimlerine muhatap 9 Mart 2018 tarihli açıklaması:

BODRUM YURTTAŞ İNİSİYATİFİ AÇIKLAMASI

Bizler, ülkemizin yaşadığı bu zor süreçten çıkabilmesi için farklı aidiyet ve siyasi görüşlerimizin ötesine geçerek, demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler ortak paydasında birleşip, tek adam rejimine karşı demokratik yoldan mücadele etmek ve muhalif siyasi partilerin vakit geçirmeksizin
sorumluluklarını yüklenerek halkın beklentilerine duyarlı etkin bir politika üretip uygulamaları isteğimizi kuvvetle seslendirmek üzere, Bodrum’da Yurttaş İnisiyatifi’ni kurduk.
TBMM’nde temsil edilen muhalefet partilerinin (CHP, İYİ Parti, HDP) Bodrum İlçe Yönetimleri’yle görüşerek düşünce ve taleplerimizi, önce sözlü, ardından yazılı olarak aktardık.
Belirttiğimiz hususlar, özetle aşağıda sunulmuştur:
  • Anti-demokratik tek adam rejiminin demokratik yoldan sonlandırılarak eksikleri giderilmiş gerçekten demokratik bir parlamenter düzenin tesis edilmesi temel amacımızdır. Bunun için, tüm demokratik güçlerin, kendi siyasi görüşleri çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar baki kalmak üzere, tek adamlığa karşı çıkma ortak paydasında buluşarak, yanyana, birbirlerini rencide etmeden hareket etmeleri gereğine inanıyoruz.
  • Demokrasiye kavuşma sürecinde büyük bir engel teşkil eden OHAL ‘in ve KHK düzeninin kaldırılması omuz omuza mücadelenin ilk adımı olmalıdır.
  • Yerel seçimlerde, belediyelerin mevcut iktidarın elinden alınması veya halen muhalefetin elinde bulunan belediyelerin mevcut iktidara kaptırılmaması için halkın oy verme eğilimine göre hangi muhalif partinin adayı önde geliyorsa, bu adayın diğer muhalif partiler tarafından desteklenmesi uygun olur düşüncesindeyiz. Aksi takdirde, geçmişte yaşanan olumsuz deneyimleri dikkate alarak, birçok yerde muhalif oyların bölünmesinden iktidarın faydalanmasını kuvvetli ihtimal görüyoruz.
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ikinci tura iktidarın adayı da kaldığı takdirde, diğer aday üzerinde tüm demokratik güçlerin ittifak oluşturmasını elzem görüyoruz.
  • Tüm demokratik güçlerin, seçimlerde iş birliğinin yanısıra, sandık güvenliğini her türlü ihtimali hesaplayarak sağlamak için eşgüdüm içerisinde çalışmalarını ve bunu seçmenlerle paylaşmalarını bekliyoruz.
  • TBMM’nde görüşülmesi beklenen Uyum Yasaları konusuna gelince, muhalefetteki partilerin gerek yerel temsilcilerinin, gerek Genel Merkez yetkililerinin Bodrum’da düzenlenecek iki günlük tek bir Çalıştay’da stratejileri, bu yasanın muhtemel sonuçları ve alınabilecek önlemler hakkında halkı bilgilendirmelerini talep ediyoruz.
Esenlik dileklerimizle.
Bodrum Yurttaş İnisiyatifi
 ——————-

YANSIMALAR

Kent TV – Bodrum Yurttaş İnisiyatifi’nden basın açıklaması
Bodrumageldik.com – Bodrum Yurttaş İnisiyatifi açıklaması

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu