thumb image

Genel

AKP DÖNEMİNDE EMEK

AKP’nin 16 yıllık iktidarı döneminde işçi hakları ve emek dünyasına etkileri DİSK-AR tarafından kapsamlı bir rapor halinde yayınlandı. Rapor, “Emeğin Talepleri” başlığı altında ayrı bir bölümde, DİSK penceresinden 24 Haziran seçimlerinde işçi sınıfının taleplerini içeriyor.

DİSK-AR Raporuna göre işçilerin 16 yılda kaybettikleri

 • AKP döneminde sendikal hak ihlalleri devam etti.
 • Gerçek sendikacılık zayıflarken yandaş sendikacılık büyüdü.
 • 200 bine yakın işçinin grevini yasaklandı.
 • İş hukuku esnetildi ve güvencesiz çalışma yaygınlaştırıldı.
 • Taşeron uygulaması yaygınlaştı.
 • Sosyal güvenlik hakları tırpanlandı.
 • Emeklilik güçleştirildi ve emekli aylıkları düşürüldü.
 • Milli gelir artışı asgari ücrete yansımadı.
 • Gelir dağılımı bozuldu.
 • Kiralık işçilik yasalaştırıldı.
 • İş davalarında zorunlu arabuluculuk sistemi getirildi.
 • İşsizlik düşmedi ve istihdam artmadı.
 • Türkiye tarihinin en yaygın özelleştirmeleri yapıldı.
 • Tüm kamu işletmeleri satıldı.
 • Hane halkının borç yükü arttı.
 • Dolaysız vergiler arttı, vergiler çalışana ve tüketiciye yüklendi.
 • İş cinayetleri tırmanmaya devam etti.
 • AKP OHAL’i istismar ederek çalışma hakkını ortadan kaldırdı.
 • 140 bine yakın çalışan ve kamu görevlisi hukuksuz biçimde işten atıldı.

RAPORUN TAMAMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu