thumb image

HAYIRlı Haberler

HAKİM’DEN AÇIKLAMA

4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nü Kutlamıyoruz!

 Aşağıda sıraladığımız sebeplerden, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nü kutlamadığımızı deklare ediyoruz:

Türkiye’de her yıl, 1 milyardan fazla hayvan, sadece eti içinfeci şekillerde öldürülürken ve işkence görürken,

Milyarlarca hayvan sütü, yumurtası, kürkü, derisi içinkorkunç koşullarda sürdürülen bir sömürü ve eziyete maruz bırakılırken; milyarlarca erkek civciv “ekonomik getirisi” olmadıklarından boğularak ya da öğütülerek öldürülürken,

Sokak hayvanları belediyeler ve insanlar tarafından rutin bir şekilde işkence görüp öldürülürken,

Onbinlerce hayvan kozmetik, ilaç, akademik eğitim ve araştırma için laboratuvarlarda, deney masalarında işkence görüp yaşam hakları gasp edilirken,

Avcılığın“spor” olarak tanımlanıp milyonlarca yaban hayvanı yasal olarak katledilirken ve “av turizmi” ihaleleri açılırken,

Yine onbinlerce hayvan, hayvanat bahçeleri, yunus parkları, akvaryumlar, hayvanlı sirklerde müebbet hapse mahkûm edilip işkence görerek çıldırtılırken,

Faytonlardave taşımacılıkta, onbinlerce hayvan çatlayana kadar çalıştırılıp yaralı bedenleri bir köşeye savrulurken,

İthalat vergi oranları düşürülerek okyanus ötesindeki ülkelerden Türkiye’ye 1 MİLYON sığır ve koyun işkence altında, köle gibitaşınırken, zulüm görürken,

Yasak olmasına rağmen, köpek, horoz gibi hayvanların birbirlerini yaralamaları ve öldürmeleriiçin müsabakalar düzenlenirken,

“Geleneksellik”kılıfı altında deve, boğagibi hayvanlar hâlâ yasal bir şekilde dövüştürülürken,

“Köle pazarı” gibi çalışan petshoplarda hayvanlar, vitrin ve tüketim malzemesi olarak görülüp satılırken, bu zulüm endüstrisinde hayatlarını kaybederken,

Ülkemizin dört bir yanında kurulan, kurulmak istenen enerji santralleri ve maden arama, tetkik ve sondaj projeleri, kıyıların rant uğruna kapışılması ile yaban hayvanları yerinden yurdundan edilirken, zorunlu göç sırasında yaşamını yitirirken, birçok hayvan türü yok edilirken; rant uğruna ekosistem yıkıma uğratılırken,

Savaşlar, çatışmalar, bombardımanlar, yangınlarile ormanlar, dağlar yerle bir edilip sayısız hayvan yaşamını yitirirken ve yaşamları ellerinden alınan bu hayvanlardan hiç bahsedilmezken,

Acıyı, stresi, korkuyu hissedebilen ve ülkemizde sayısı YÜZ MİLYARLAR’ı bulan hayvan, insanlığın menfaati için sömürülüp dirisinden ölüsüne metaya çevrilirken,

Ulusal mevzuatımızda, duyarlı canlılar olan hayvanlar, duygulu, hissedebilen bireyler olarak değil de “mal” olarak  tanımlanırken,

Hayvanların türleri, adları her gün aşağılanırken, alay konusu yapılırken; hayvanlar her gün linç ve nefret kültürünün nesnesi hâline getirilirken,

Hayvana işkenceye, tecavüze 625 TL para cezasıkesilerek hayvan hakları ihlâllerinin üstü örtülürken,

14 senedir yürürlükte bulunan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,hayvanları hiçbir şekilde korumazken, hayvanlara karşı suç işleyen failleri âdeta yüreklendirirken,

4 EKİM DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ’nü kutlamıyoruz, kutlayamıyoruz!

Bu “özel” gün dolayısıyla Evrensel Hayvan Hakları Beyannamesi’ne taraf olan ve kendi ulusal mevzuatı ile de tüm hayvanların yaşam hakkının güvence altında olduğunu iddia eden devlet ve hükûmete, hayvanları ve hayvanların haklarını gerçekten koruyacak bir yasal düzenleme konusunda, verilen sözlere rağmen 7 senedir neden adım atmadığını soruyoruz: Daha kaç hayvan akıl almaz işkence yöntemleri ile öldürülecek, kaç hayvana daha tecavüz edilecek?

Yasal düzenlemeler konusunda, öncelikli iki ana talebimizi tekrarlıyoruz:

I- Anayasaya “Devlet, doğal hayatı ve hayvanların yaşam haklarını korumak sorumluluğundadır” maddesi eklenmeli; anayasada hayvanlar, doğuştan gelen hakları olan, hissedebilen bireyler olarak tanımlanmalıdır.

II- Başta 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu olmak üzere hayvanları ilgilendiren tüm mevzuat, taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve ülkemiz gerçekleri baz alınarak, Türkiye’nin de kabul ettiği Paris İlkeleri ve Karar Alma Sürecine Sivil Katılım İçin İyi Uygulama İlkesi dikkate alınarak, yaşam hakkı savunucusu sivil toplum örgütlerinin aktif katılımıyla yeniden düzenlenmelidir. Sivil toplum örgütlerinin, hayvana işkence ve tecavüz edenlere ERTELEMESİZ hapis cezası talebi ivedilikle ceza mevzuatında düzenleme yapılarak karşılık bulmalıdır.

Türkiye toplumuna sesleniyoruz: İçinde bulunduğumuz cinnet toplumu koşullarında, toplumsal şiddetten en fazla savunmasız hayvanlar etkileniyor. Bu nedenle hayvanlara karşı işkenceye, zulme, tecavüze lütfen karşı çıkın. Zâlimden yana değil, zulüm görenden yana saf tutun. Yukarıda saydığımız zulümlere ortak olmamak için vegan olabileceğinizi unutmayın. Hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale etmek, hayvan hakları için ayağa kalkmak ve değişimi başkalarından beklemektense kendimizi değiştirmek bizlerin elinde!

Hayvanlar MAL değil, CANdır!

Hayvan hakları, hemen şimdi!

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

info@demokrasiicnbirlik.com
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu