thumb image

HAYIRlı Haberler

BODRUM’A NASIL BİR BELEDİYE BAŞKANI İSTİYORUZ?

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi‘nin çağrısıyla , “Bodrum’a nasıl bir Belediye Başkanı istiyoruz?” sorusuna cevap bulmak üzere 28 Eylül 2018’de yapılan toplantıya çeşitli STK’ndan yurttaşlar katıldı.
Ortaya çıkan görüşler ana hatlarıyla aşağıda sunulmuştur.

1- Belediye Başkanı’nın kişiliği

Cesur : Halkı için korkusuzca mücadele edebilen. Bu mücadelede, gerektiğinde,siyaset ve sermaye çevrelerinin isteklerine boyun eğmeyen.
Dürüst : Çıkar ilişkisi bulunmayan. Ranta teslim olmayan. Kendisine karşı kullanılabilecek bir yük taşımayan. Tüm çalışmalarını şeffaflıkla yürüten. Hesap veren.
Donanımlı : Eğitimi ve deneyimi Bodrum’un ve halkının sorunlarını kavrayabilecek ve çözüm üretebilecek düzeyde olan.
Çalışkan : Sadece masa başında değil, alanda da varolan. Proje üreten, bunun takipçisi olup, sonlandıran. Ortaya çıkabilecek güçlük ve engellerden yılmayıp, çözüme sürekli odaklanan. Ekip çalışması becerisi olan.

2- Belediye Başkanı’nın çalışma yöntemleri

– Katılımcı bir Belediye yaratıp, halka ve sivil topluma danışarak Bodrum’un genel ve mahalle mahalle sorunlarını belirlemek.
– Bu sorunlar arasında öncelik sırası oluşturmak.
– Buna göre planlama yapmak.
– Tüm bu aşamalarda ve icraat sırasında uzmanlarla birlikte çalışmak.
– Belediye Meclisi ve Kent Konseyi’ni çalıştırarak işbirliği içinde olmak.
– Çalışma ekibini cinsiyet eşitliğine ve liyakata göre oluşturmak.
– Halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını, kendi yetkisini aşan durumlarda, yetkili merciler nezdinde savunmak.

3- Bodrum için hedefler

– Başta kadın, genç, çocuk, yaşlı, engelli olmak üzere ,tüm bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek.
– Doğal dokuya ve hayvan haklarına uygun politika izlemek.
– Bodrum Yarımadası’nın tarihi ve doğal dokusunun tahribatına son vermek.
– Bodrum’un özgün mimarisinin zedelenmesine son vermek ve kenti görsel çirkinliklerden kurtarmak.
– Su, elektrik, arıtma, kanalizasyon, çöp, yol gibi Bodrum’un dökülen altyapısını ivedilikle düzeltmek. Altyapı düzeltilmeden yeni inşaatlara izin vermemek.
– Bodrum halkının çıkarlarını öncelikle gözeten, çevreye ve tarihe saygılı, sürdürebilir bir turizm politikası oluşturmak.
– Bodrum Yarımadası’nda,  ilerlemeyi, gelişmeyi ve yaşanabilirliği hedeflemek.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

info@demokrasiicnbirlik.com
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu