thumb image

HAYIRlı Haberler

“SÖZÜMÜZ VAR”

HDK Sağlık Meclisi, 8-9 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul’da “Kapitalizmin Kentlerine Alternatifimiz Var” temalı bir Kurultay düzenliyor.

26-27 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kapitalizm, Yerel Yönetimler ve Sağlık“ konulu ikinci bir Kurultay daha planlanıyor ve sağlık hizmetleri burada masaya yatırılacak.

Kurultay, sağlık alanıyla ilgilenen herkesin katılımına açık olacaktır.

Kurultay Programı’nın anahtar sunumların ardından, en geniş süre ‘’Sözümüz Var’’ isimli bölüme ayırılacak. “Sözümüz Var” bölümü, “Kapitalizm, Kent ve Sağlık’’ ilişkisini bilimsel olarak irdeleyen herkesin katılımına açık bir sunum biçimi. Bu bölümde, ’Kapitalizm, Kent ve Sağlık’’ ilişkisiyle ilgili sunumlar sözel ve poster bildiriler olabileceği gibi fotoğraf, resim, heykel, tasarım, seramik, kısa belgesel, kısa film, ses kaydı, pandomim ve kısa gösteriler olacak. Sunum için her katılımcıya azami 15 dakika zaman ayrılacak.

Kurultayda ‘’Sözümüz Var’’ bölümlerini planlamak ve daha etkin kılmak için katılımcıların başvurularını en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar [email protected] adresine yapmaları gerekiyor.

 

 

 

“Kapitalizm, Kent ve Sağlık” temasının alt temaları şöyle belirlenmiş:
• Sağlık tanımı ve kavramı
• Toplumsal sağlık
• Sağlıklı toplum
• Sağlık-sağlıklılık
• Sağlıklı olmak için ne gerekir?
• Bizi hangi faktörler sağlıksız kılar?
• Kapitalizmin kentleri
• Kent ve sağlık ilişkisi
• Kenti sağlıksız kılanlar
• Kentlere eleştirimiz var
• Kentsel dönüşüm
• Mekan politikaları
• Kentin sağlığı zihniyette başlar
• Sağlıklı kentlerin inşası
• Bizim kentlerimiz

 

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu