thumb image

Gündem

GASP EDİLEN HALKIN İRADESİDİR. SESSİZ KALMAYACAĞIZ!

Barış için Sinemacılar, Demokrasi için Birlik, Demokratik İslam Kongresi, Diyalog Grubu, Doğu Güneydoğu Dernekler Platformu, Hak ve Adalet PlatformuSosyal Demokrasi Vakfı, Yurttaş Girişimi, Diyarbakır, Mardin, Van’da halkın iradesine saldırıyı kınayan, kamuoyunu demokrasiye sahip çıkmaya çağıran ortak bir açıklama yayınladılar.

Diyarbakır’da Mardin’de ve Van’da
GASP EDİLEN HALKIN İRADESİDİR. SESSİZ KALMAYACAĞIZ!

Anayasayla güvenceye alınmış seçme ve seçilme hakkı bir kez daha çiğnendi. Halkın yerel seçimlerde ortaya koyduğu demokratik irade gasp edildi.

Seçimle kazanamadığını anayasaya aykırı olarak ele geçirmeye çalışan siyasi iktidar, yerel seçimlerde güçlerini ortaklaştıran toplum kesimlerinin ortaya koyduğu eşit yurttaşlık ilişkileriyle, barış ve huzur içinde bir arada yaşama talebine, hak gaspı ve şiddetle karşılık verdi. Demokrasiden ve barıştan yana olmayan tutumunu bir kez daha gösterdi.

Diyarbakır’da yüzde 63, Mardin’de yüzde 56, Van’da yüzde 53 oyla seçilmiş Belediye başkanları, iktidarın muhalefeti sindirmek için kullandığı terörle mücadele yasaları gerekçe gösterilerek hukuksuz ve anayasaya aykırı bir emirle görevden alındı.

İçişleri bakanlığı açıklamasında eş başkanlık uygulamasının görevden alınma gerekçesi gösterilmesi, kadın kazanımlarına karşı da saldırı anlamına geliyor. Aralarında belediye çalışanları ve meclis üyelerinin de bulunduğu dört yüzü aşkın kişi gözaltında.

Belediyeler, halkın kaynaklarını yolsuzluklarla nasıl tükettiği Sayıştay raporlarında da ortaya konulan kayyımlara teslim edilmek isteniyor.

Diyarbakır’da, Van’da Mardin’de halkın iradesi bu denli hukuksuzca gasp edilebiliyorsa, bu ülkede yaşayan hiçbir yurttaşın hakları anayasanın güvencesinde değildir.

Kayyım halk iradesinin gaspıdır, iktidarın anayasa ve hukuka aykırı tutumunu tanımıyoruz. Görevden alınan belediye başkanları göreve iade edilmeli, yerel yönetimlere yönelik polis baskısı ve gözaltı furyası sona ermelidir.

Demokrasi, hukuk ve barıştan yana tüm yurttaşları, siyasi partileri ve sivil toplum örgülerini bu irade gaspına karşı meşru ve demokratik direniş haklarını kullanmaya, karşı çıkmaya, sessiz kalmamaya çağırıyoruz.

Barış için Sinemacılar, Demokrasi için Birlik, Demokratik İslam Kongresi, Diyalog Grubu, Doğu Güneydoğu Dernekler Platformu, Hak ve Adalet Platformu, Sosyal Demokrasi Vakfı, Yurttaş Girişimi

PDF: Ortak Açıklama

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu