thumb image

HAYIRlı Haberler

TERMİK SANTRALLER 2,5 YIL DAHA ZEHİR SAÇACAK!

Baca filtresi olmadan çalışan termik santrallerin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. 

Kararı CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap Twitter’dan duyurdu:

“Meclis Genel Kurulunda görüşülen Torba Kanunun 50. maddesi tüm itirazlarımıza rağmen AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi. Böylece Türkiye’de bulunan 15 termik santral baca filtresi takmadan 2,5 yıl daha halkımızı zehirlemeye devam edecek. Yazıklar olsun!”

Söz konusu termik santraller

 • Çanakkale / ÇAN 18 Mart Termik Santrali
 • Şırnak / Silopi Termik Santrali
 • Kahramanmaraş / Afşin Elbistan A Termik Santrali
 • Karabük / Kardemir Termik Santrali
 • Kütahya / Tunçbilek Termik Santrali
 • Kütahya / Seyitömer Termik Santrali
 • Manisa / Soma A Termik Santrali
 • Manisa / Soma B Termik Santrali
 • Sivas / Kangal Termik Santrali (1. Ve 2. üniteler)
 • Zonguldak / Çatalağzı Termik Santrali
 • Ankara / Çayırhan Termik Santrali
 • Muğla / Yeniköy Termik Santrali
 • Muğla / Kemerköy Termik Santrali
 • Bursa / Orhaneli Termik Santrali
 • Kahramanmaraş / Afşin Elbistan B Termik Santrali

Filtre ne işe yarar

İklim değişikliğine yol açan atmosfere karbondioksit salımının en büyük sorumlularından kömürün bu etkilerini azaltmak için elektrik santrallerinin kullanması gereken baca filtresi için bazı santrallere esneklik sağlayan yasa teklifi tüm tepkilere rağmen Meclis’te kabul edildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) göre, eğer herhangi bir filtre kullanılmazsa 100 megawatt gücünde kömürle çalışan bir termik santralın kirletici etkileri şöyle:

Kükürt dioksit (SO2) – 45,000 ton/yıl

Azot oksitler (NOx) – 26,000 ton/yıl

Karbonmonoksit (CO) – 750 ton/yıl

Katı partiküller (PM) – 32,500 ton/yıl

Hidrokarbonlar – 250 ton/yıl

Kül – 5,660 ton/yıl

Halk kapatılmaları için başvurmuştu

Diken’de 5 Kasım’da yer alan habere göre, Zonguldak, Çanakkale ve Afşin-Elbistanlılar, baca filtresi olmadan çalışan 15 kömürlü termik santralin kapatılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurdu.

Söz konusu santrallerin yarattığı hava kirliliğinden şikayetçi olan halk, Greenpeace ile birlikte yaptığı başvuruda 15 santralin 2019 yılı sonuna kadar gerekli çevre yatırımlarını yapmadığı gerekçesiyle kapatılmasını istedi.

2013 yılında özelleştirilen kömürlü termik santrallere, çevre yatırımlarını tamamlamaları için 2019 yılının sonuna kadar süre tanınmıştı. Bu süre içerisinde santraller, filtre ve baca gazı arıtma sistemleri gibi çevre yatırımlarını yapmadan zehirli gazları altı yıl boyunca doğrudan havaya saldı.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu