thumb image

HAYIRlı Haberler

BASIN TOPLANTISINA ÇAĞRI: ‘BÜTÇE HAKKI, YURTTAŞLARIN EN TEMEL HAKKIDIR!’

Değerli basın emekçileri, değerli dostlar,

Yurttaşların ödedikleri vergilerden oluşan kamu kaynaklarının hangi amaçla kullanılacağını belirleyemediği, hesap soramadığı, denetleyemediği, katılımcılıktan uzak, saydam olmayan bir bütçe süreciyle karşı karşıyayız!
Tek adam rejimine geçiş, bütçe hakkının Meclis tarafından kullanılmasını ortadan kaldırdı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bütçe, askeri harcamaları yükseltirken, yoksulluk ve adaletsizliği artıyor.
Demokrasi için Birlik olarak, halkın, demokratik toplum kuruluşlarının, Meclis dışındaki siyasi partilerin, sendikaların katılımına, denetimine açık bir bütçe süreci talebimizi yükseltmek için bir Basın Toplantısı düzenliyoruz.

 

Kamu kaynaklarının öncelikle ve esas olarak; toplumun refahına, yoksulluğun ve işsizliğin önlenmesine, kadınlara, gençlere, eğitime, sağlığa değil, askeri harcamalara ve sermaye kesiminin çıkarlarına harcanmasına itiraz ediyoruz!

 

Sendika ve demokratik toplum örgütlerinin temsilcilerinin de hazır bulunacağı basın toplantımıza katılmanız, demokrasi mücadelesine güç verecek.
Demokrasi için Birlik
Tarih: 4 Aralık, Çarşamba, 11:00
Yer: Makina Mühendisleri Odası, Konferans Salonu
Adres: İpek Sokak, No:9 Beyoğlu, İstanbul

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu