thumb image

HAYIRlı Haberler

DİB’DEN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Toprağıyla, suyuyla Bu Memleket Bizim…
Kaynaklar Halk için Kullanılacak,

TEK ADAM REJİMİ GİDECEK İSTANBUL KALACAK!

Vadesi dolan tek adam rejimi ayakta kalabilmek için yalnızca ülkenin ve yurttaşların geleceğini değil, kadim ekosistemleri de yıkıma uğratacak, coğrafyayı neredeyse toptan değiştirecek yeni bir rant- talan projesi peşinde. Ama çabası boşuna, Tek adamı rejimi gidecek, kadim coğrafya ve İstanbul dünya durdukça kalacak.

KANAL İSTANBUL’UN KENTE İHANETİ SAYMAKLA BİTMEZ

İstanbul’un su havzalarından, trafiğine, kanalizasyon sisteminden yeraltı sularına, sit alanlarından, bölgesel ekosistemine kadar bütün canlıların yaşamını tehdit eden Kanal İstanbul, gerçekleşmesi halinde, Montrö Anlaşması’nı da  geçersizleştirerek Türkiye’yi, Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçiş konusunda sahip olduğu yetkiden yoksun bırakacak.

İKTİDAR YANGINDAN MAL KAÇIRMAYA UĞRAŞIYOR

Kanal İstanbul, şeffaf olmayan bir süreçte, el çabukluğuyla, karar süreçlerine halkın ve uzmanların katılımı olmaksızın, İstanbul’un büyük oy farkıyla seçilmiş en önemli kamu otoritesinin ve halkın itirazına rağmen bir avuç çıkar sahibi için hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Boğazları savaş gemilerinin rekabeti için dolduracak emperyalist devletlerin çıkarlarına hizmet ediyor.

Ekonomik kriz ve işsizlik bütün ağırlığıyla sürerken yoksullaşmayı önlemek, yurttaşların hayatını iyileştirmek, sosyal alanlara yatırımlar yapmak için kullanılacak kaynaklar bu yıkım projesine aktarılacak. Proje arazisindeki kamulaştırma bedelleri halkın cebinden çıkacak.

EKOLOJİK EKONOMİK KENTSEL YIKIM

İstanbul’un ormanlar, sulak alanlar, meralar, kumullar ve fundalıklarının ve biyolojik çeşitliliğinin küresel ve bölgesel düzeydeki önemine rağmen, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile mevcut doğa koruma mevzuatı çiğnenerek gerçekleştirilmeye çalışılan proje sonucunda:

  • Binlerce yıldır Avrupa yakasının en büyük su deposu olan Terkos Gölü karışacak tuzlu suyla yok olacak. Her üç kişiden birinin su ihtiyacını karşılayan Sazlıdere devre dışı kalacak.
  • Yeraltı suları kaybedilecek.
  • Deprem riski artıracak.
  •  17 milyon metrekarelik sit alanı etkilenecek. İstanbul’da 50 yılda çıkabilecek hafriyatın toplamı sadece kanaldan çıkacak. 
  • Marmara ve Karadeniz gibi farklı iki ekolojik sistemin binlerce yılda oluşmuş dengesine yönelik müdahale ciddi yıkımlar yaratacak. Karadeniz’in kirli suları Marmara’ya dolacak. Karadeniz’in ekolojik yapısı bozulacak. Marmara ölü bir denize dönüşecek.
  •  Kentin varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlayacak yaşam destek sistemleri, ormanlar, sulakalanlar, göller, akarsular, kıyılar, tarım alanları gibi doğal kaynakları üreten, yenileyen, kentsel hava sirkülasyonuna yardımcı olan, biyolojik çeşitliliğe ve yaban hayatına ev sahipliği yapan alanlar yok olacak.
  • Tarihi ve arkeolojik değerler zarar görecek.

BOĞAZLAR SAVAŞ GEMİLERİNE SINIRSIZCA AÇILACAK

Kanal İstanbul, gerçekleştiği takdirde, Montrö Sözleşmesi dışında kalan alternatif bir su yolu olacak. Uluslararası anlaşmalarda, uluslararası deniz yollarını birleştiren bir kanal, bir yandan kıyı devletinin egemenliğine tabi, öte yandan uluslararası statüye sahip. Üstelik serbest geçiş hakkı sadece ticaret gemilerini değil, savaş gemilerini de kapsıyor.

Böyle bir durumda gerek Karadeniz’e kıyıdaş devletler, gerek Karadeniz’de kıyısı bulunmayan devletler, Montrö’nün savaş gemilerine getirdiği sınırlamalara tabi olmadan Boğazlar’dan geçme olanağına kavuşacak. Montrö’nün savaş gemilerine getirdiği sınırlamalardan ise en fazla ABD’nin rahatsız olduğu biliniyor.

Demokrasi için Birlik olarak tüm yurttaşları tek adam rejiminin İstanbul şehrini ve bölgesel ekosistemleri yok etmek pahasına giriştiği bu yıkım projesine karşı çıkmaya, mücadele etmeye çağırıyoruz. Bir avuç azınlığın çıkarları için girişilen proje derhal ortadan kaldırılmalıdır. Ülkenin kaynakları ağır ekonomik kriz ve işsizlik koşullarında yurttaşların refahı için harcanmalıdır.

TEK ADAM REJİMİ GİDECEK İSTANBUL KALACAK!

Demokrasi için Birlik 

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu