thumb image

HAYIRlı Haberler

DİB: SAVAŞ TEZKERESİNE HAYIR!

KAYNAKLAR TOPLUMUN REFAHI İÇİN KULLANILMALI

İktidarda kalabilmek için savaşçı ve yayılmacı politikalardan medet uman tek adam rejimi, ülkenin başına yeni bir çorap örme hazırlığında. Ekonomik kriz  bütün ağırlığıyla sürerken ülkenin kaynaklarını savaşa aktaracak yeni tezkere Libya’ya asker göndermeye karşı çıkan muhalefetin itirazına rağmen meclisten geçirilmeye çalışılıyor.

İktidarın İhvancı Trablus hükümetiyle imzaladığı anlaşma, ülkemizi hem siyasi, hem askeri açıdan Libya’da sürmekte olan iç savaşın tarafı haline getiriyor. Dış politik ilişkileri daha da bozuyor. Ülkemizi iyice yalnızlaştırıyor.

Yoksulluk sınırının altındaki asgari ücreti insanca yaşanacak düzeye yükseltmek için, eğitim için, sağlık için, yoksullukla mücadele için bulunamayan kaynak, savaş için her zaman hazır. Üstelik savaşa harcanan kaynak her gün ağırlaşan vergilerle yurttaşların sırtına yükleniyor.

Demokrasi için Birlik olarak, savaş tezkeresine HAYIR diyoruz. 

Tüm muhalefeti bu konuda açık bir tutum almaya ve tezkerenin meclisten geçmesine izin vermemeye çağırıyoruz. 

Dış politikada Yeni Osmanlıcı yayılmacılıktan vazgeçilmeli. Türkiye’nin dünyayla ilişkisi dostluk ve barış ekseninde olmalı.

Yeni savaşlara ihtiyacımız yok, dünyayla barışık ve insanca yaşamaya ihtiyacımız var.

 

Herkes için Demokrasi
Demokrasi için Birlik

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu