HAYIRlı Haberler

DİB MECLİS TOPLANTISINA ÇAĞRI!

Merhaba Sevgili Dostlar,
Yeni bir seneye başlarken içinde bulunduğumuz durumu hep birlikte değerlendirmek amacıyla 27 Ocak 2020 Pazartesi, Saat 17.00’de, DİB Meclis toplantısı gerçekleştirmek istiyoruz.

Bildiğimiz gibi…

 • DİB, Gezi direnişine ve referandumda ‘Hayır’ blokuna dayanan bir siyasi hatta, 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimlerinde tek adam rejimine karşı olan siyasi, toplumsal güçlerin birliğini savundu, seçim sonrasında da demokratik ilkeler etrafında güç birliğini sürdürmelerini hedefledi.
 • İktidarın halkın gözünde meşruiyetini büyük ölçüde yitirdiği yerel seçimlerden sonra, AKP-MHP Bloku kendisi için tehlike arz eden fiili ittifakı bozmak için iki hamle yaptı. HDP’nin kazandığı belediyelere kayyım atanması bu hamlelerden biriydi.
  Bu hamle, muhalefettin yeterince sahip çıkmamasına rağmen iktidarın istediği sonucu yaratmadı. Ama demokrasi için güç birliği umudunu kırıcı bir etki yaptı.
  Savaş tezkeresine CHP’nin ‘evet’ oyu vermesi ise yerel seçimlerde kurulan fiili ittifakı zedeledi.

Şimdi…

 • Ekonomik kriz, halkın yoksullaşması, AKP’nin çözülmesi sürüyor.
  AKP sonrası çözümler giderek daha fazla konuşulur olmaya başladı.
  Siyaset alanına, muhalefet partilerinin yanı sıra, Tek Adam rejimine karşı söylem geliştiren, kurucuları AKP politikalarından sorumlu ve etkili olmuş, siyasi İslam’ın ılımlı addedilen kanadından iki yeni oluşum giriyor. Milliyetçi muhafazakar oylara talip Davutoğlu’nun partisi ve merkeze hitap eden özgürlük ve demokrasi vurgusu yapan Babacan’ın partisi.
 • İktidar memleketin sorunlarını daha da artırmak pahasına,
  hak tanımaz ve yayılmacı siyasetini derinleştirdi.
  Öyle ki kendi yargı paketi makyajını bile devre dışı bırakan, Suriye’den sonra şimdi de Libya’ya asker göndermeye kalkışan bir gericilik karşısındayız.
  İktidar, tıpkı ‘güvenlik bölgeleri’ kurma ve kayyım atamalarında olduğu gibi,
  Libya iç savaşına dahil olarak muhalefetin şovenizm ekseninde parçalanmasını
  ve bir kısmının kendine yedeklenmesini amaçlıyor.
  Böylece iktidarı kaybetmesine yol açacak bir çoğunluğun oluşmasını engellemeye çalışıyor.
 • Bu yayılmacı politikalarla ulaşılmak istenen diğer hedef de
  Libya ve Doğu Akdeniz’in doğal kaynaklarına ortak olmak. Muhalefet gerçek bir seçenek olmak için, bu politikalara karşı barışı toplumsallaştırma becerisi göstermeli.

Barışın yanı sıra muhalefetin, iktidarın süregelen çözülmesini sonuca erdirebilmek için asgari demokratik ilkeler zemininde topluma güven veren bir birliği
ve mücadele kararlılığını sergilemesi zorunlu. Diğer yandan laiklik, sosyal devlet ve demokrasi konusunda çekincesiz tutum alan gerçek demokrasi güçlerinin, muhalefetin en geniş birliğini savunurken, bunun etkili olabilmesi için kendi aralarında da birlik ve mücadele etkinliği sağlayabilmeleri yaşamsal önemde…
Bu dönemeçte DİB’in, halkın ve emekçilerin çıkarı adına böylesi bir seçeneğin yaratılmasına nasıl katkı yapacağı, kritik bir sorun olarak irdelenmeye muhtaç.

DİB Adımları…

Yerel seçimlerden sonra DİB tek adam rejiminin kalıcı olarak tasfiyesi için muhalefetin üstünde birleşmesi gereken ilkeleri şöyle saptamıştı:

1- Ekonomik krizin çözümü, üretimi geliştirirken adaleti ve barışı kurmaktan geçiyor

2- Yeni Osmanlıcı müdahalelerden vazgeçilmeli

3- İnançlar devlet müdahalesinden, devlet dinsel müdahalelerden arındırılmalı

4- Kürt sorunu eşit yurttaşlık ve yerel demokrasi temelinde çözüme kavuşmalı

5- Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet son bulmalı

6- Doğa talanı son bulmalı

7- Yargı bağımsızlığı sağlanmalı

8- Güçler ayrılığına dayanan parlamenter demokrasi katılımcılık ve yerinden yönetim ilkesiyle tamamlanmalı

 • Bu konuların tümü demokratikleşmeye giden yolda önemli.
  Kurulacak farklı çalışma gruplarıyla, mücadelemiz katkılarımız doğrultusunda ilerlerken, mevcut siyasi zeminde DiB amaçları açısından hangi adım ve tepkiyi öne çıkarmalı,dönem ruhuna ilişkin hangi başlıklar altında bütünleştirilmeli? Örneğin;
 • Dünyanın pek çok yerinde neo-liberalizme karşı süren halk ayaklanmalarının temel noktalarını yoksulluk, kamu hizmetlerinden yararlanamama ve güvencesizlik oluşturuyor. DİB’in ekonomi ile ilgili başlığını; emekçilerden yana bir iyileşmeyi hedefleyecek biçimde düzenlenmesi, bu bağlamda; alt yapı hizmetlerinin ve stratejik sektörlerin yeniden kamulaştırılması, çalışanların işyeri yönetimine katılması, alınacak verginin; yoksullaşmanın önlenmesi, kadın, yaşlı, emekçi, engelli ve gençlerin refahı için harcanması türünden alt başlıklarla açımlaması ve bunları siyasi hedef olarak ortaya koyması olası mıdır?
 • Toplumun ve devletin yukardan aşağı dinselleştirilmesini önleme hedefiyle, laiklik ve eğitim nasıl bir stratejiyle savunulmalıdır?
 • Ortaklaşmak, önümüzdeki döneme ilişkin mücadele perspektifimizi belirginleştirmek, DİB’in demokrasi mücadelesinde daha etkin bir oluşum ve gerçek bir birlik haline gelmesi amacıyla neler yapabileceğimizi tartışmak için, katılımınızı bekliyoruz.

Dostlukla…

Demokrasi İçin Birlik Koordinasyon Kurulu

GÜNDEM

– Mevcut Durum / Siyasi Gelişmeler / Görüşler

– DiB’in demokrasi mücadelesinde daha etkin bir oluşum haline gelmesi için Çalışma Grupları / Öneriler

– Koordinasyon Kurulu Güncellenmesi

– Sonuç Bildirisi

27 Ocak 2020 Pazartesi, Saat 17.00’de,
Makina Mühendisleri Odası, İpek Sk. No:9, Beyoğlu

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]mokrasiicnbirlik.com
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu