thumb image

Gündem

DEMOKRASİ GÜÇLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Adalet Bakanlığına,

Basına ve Kamuoyuna,

Dünya; milliyet, siyaset, sınıf, din, ırk, kadın, çocuk, genç, ihtiyar, suçlu, masum tanımayan bir düşmanla karşı karşıya. Bütün insanlığı tehdit eden korona virüs salgınında bugüne kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Salgının büyümesi ve yaygınlaşması kaçınılmaz. Virüsten korunmanın ve yaygınlaşmasını engellemenin yolunun hijyenik ortamda izolasyon olduğu biliniyor.  Oysa, ülkemizde sayıları 300 bini bulan tutuklu ve hükümlü, çoğu yerde istiap haddinin birkaç misli dolu ve hijyen koşullarından yoksun hapishanelerde salgına yakalanma ve hayatlarını kaybetme tehdidiyle karşı karşıyalar. 

Bu durumu göz önünde bulunduran hükümetin bir infaz yasasıyla hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmaya niyetlendiği anlaşılıyor. Ancak, kimi suçları ve grupları, özellikle de siyasî tutuklu ve hükümlüleri dışarda bırakacak bir uygulamaya gidileceği endişesini taşıyoruz.

Başta Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde yer alan sağlık hakkı maddesi olmak üzere, birçok uluslararası sözleşme ve ulusal üstü mahkeme kararlarında belirtildiği gibi, mahkûmların yaşam ve sağlık koşullarından yoksun bırakılması hiçbir koşulda ve hiçbir suç için söz konusu olamaz.

Cezaevlerinde bulunan herkesin sağlığından ve canından devlet sorumludur. Bu nedenle; 

Öncelikli olarak hasta, yaşlı, engelli, çocuk, kadın olmak üzere risk gruplarındakilerin tümünün ve çoğu şaibeli kararlarla ve uygulamalarla içerde bulunan siyasi tutuklu ve hükümlülerin tahliyesinin zaman kaybetmeden gerçekleştirilmesi gereğini hatırlatıyor; yargı reformu paketindeki infaz indirimi hükümlerine paralel olarak infaza ara verme, denetimli serbestlik, ev hapsi vb. tedbirleri hayata geçirecek yasal düzenlemelerin, eşitlik ilkeleri çerçevesinde acilen yapılmasını talep ediyoruz.

Dünya ve ülkemiz korona virüs felaketi ile karşı karşıyayken, hukukî durumları ne olursa olsun bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık ve yaşam haklarını korumanın, başta devlet, hepimizin insani, vicdani, ahlaki sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyoruz.

23 Mart 2020.

Adıyaman Dernekleri Platformu / Ağrı Dernekleri Federasyonu / Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi / Ardahan Hoçvan Dernekleri Federasyonu (HOÇFED) / Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (Adam-Der) / Bekiran Gençlik Derneği / Bingöl Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (BİNYAR) / Bitlis Dernekler Federasyonu (BİDEF) / Bodrum Yurttaş İnisiyatifi 2017 / Cizreliler Derneği / Datça Demokrasi Platformu / Datça Kadın Platformu / Demokrasi İçin Birlik (DİB) / Demokratik İslam Kongresi (DİK) / Dersim Araştırmaları Merkezi (DAM) / Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) / Din Alimleri Derneği / Diyalog Grubu / Doğu Güneydoğu Dernekleri Platformu (DGD) / Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim / Elih – Batman Dernekleri Federasyonu / Erzurum Dernekler Platformu (EDP) / Hak İnisiyatifi / Hak ve Adalet Platformu / Iğdır İl Dernekler Platformu / İnşa Kültürevi / İstanbul Amed Dernekleri Federasyonu (AMEDFED) / İstanbul Kent Savunması / Karakoçan Dernekleri Federasyonu (KARDEF) / Kars Digor Kültür Derneği / Kığı Karakoçan Yayladere Yedisu Adaklı Derneği (KAYYDER) / Koçgiri Kültür Derneği / Mağdurlar için Adalet Platformu / Mardin Dernekleri Federasyonu (MARDİNFED) / Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) / Mustafa Suphi Kültür Merkezi / Muş Dernekleri Federasyonu (MUŞDERFED) / PEN Türkiye / Siirt Dernekleri / Sivil Siyaset Hareketi / Sosyal Dayanışma Ağı (SODA) / Şirvan Dernekleri Federasyonu / Türkiye 78’liler Girişimi / Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) / Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği / Van Dernekleri Platformu / Yurttaş Girişimi

 

YANSIMALAR

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu