thumb image

HAYIRlı Haberler

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI, CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, İNTERNET BEDELLERİ, KRİZ SONRASINA KADAR ERTELENMELİDİR

BORÇLAR NEDENİYLE  ELEKTRİK VE İNTERNET KESİLMESİN, KESİLENLER AÇILSIN; KAYIPLAR HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANSIN!

Çin`de başlayıp, yüzlerce ülkede hızla yayılan küresel ölümcül Koronavirüs salgını, ülkemizde de  hızla yayılmakta… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından  “pandemi” kararı alınan yeni tip Koronavirüs`ün (Kovid-19) boyutları, Sağlık Bakanlığı`nın can kayıplarına ilişkin  yaptığı açıklamalar, küresel salgın riskinin büyüdüğünü, ülkemizi, toplumumuzu ve tüm meslektaşlarımızı derinden etkileyeceğini  göstermektedir. Vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı dileriz.

Her şeyden önce bu küresel salgın karşısında büyük fedakarlık ve özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarımıza, kurumumuz adına sevgi ve şükran duygularımızı iletmek isteriz.  Ancak onların can güvenliğinin de sağlanamadığı anlaşılmakta.. Hızla gerekli tedbirler alınmalıdır.

Alınan ilk genel tedbirlerden sonra, herkesin gözü 18 Mart`ta yapılan“Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”na çevrilmiştir.

Eşgüdüm toplantısına Türk Tabibler  Birliği`nin (TTB) çağrılmaması anlaşılır gibi değil.. Sağlık kolundaki sendikaların ve Türk Eczacılar Birliği`nin (TEB) çağrılmaması bu kadar kritik dönemde bile önyargıların devam ettiğini göstermektedir.

Her şeyden önce bu toplantılara 4 meslek ve emek örgütü TTB, DİSK, TMMOB, KESK ve muhalif tüm siyasi örgütlerin çağrılması gerekmektedir. Ülke olarak ortak bir mücadele yürütmek istiyorsak bu zorunluluktur.

Toplantı sonrası açıklanan 19 maddelik  tedbirler paketi, halkımızı ve bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır.

Cumhurbaşkanının  ifade ettiği  gibi “Bu krizle birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” cümlesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Peki alınan tedbirler bu tespite uygun mudur?

Tedbirlerin içeriğine bakıldığında, son birkaç yıldır ekonomi yönetiminin açıklamasına alıştığımız  “Tedbirler Paketi”ne benziyor.  Alınan tedbirlerin yaşanılan sürecin ciddiyetine ve sorumluluğuna uygun olmadığı görülmektedir.

Halkın ve toplumun yaşamsal  ihtiyaçlarını dikkate alan tedbirler alınmalıdır.

Öncelikle önerilerimiz;

Uzmanlar krizin öngörülenden daha  uzun süreceğini ifade ediyor.  Alınan bütün tedbirlerde, bilim ve aklın ışığında, kamu yararı gözetilmelidir.

1.      “Evde Kalın” önerisi doğru bir öneridir. Bu önerinin yol açtığı işsizlik, açlık v.b. tüm ekonomik ve toplumsal maliyetler kamu tarafından karşılanmalıdır.

2.      Bütün kurumlarda işten çıkarmalar durdurulmalıdır. Çalışanlara İsşizlik Fonu  ve kamu kaynakları kullandırılmalıdır.

3.      Sağlık çalışanlarının sağlık güvenliği sağlanmalıdır.

4.      Sağlık denetimleri genelleştirilmeli ve çalışanların işyerine geliş gidişlerini sağlayacak toplu servis araçları sağlanmalı ve bedeli kamu tarafından karşılanmalıdır.

5.      Öncelikle elektrik, su, doğalgaz, İnternet bedelleri, kriz sonrasına kadar ertelenmelidir. İleri yaşlardaki yurttaşların yaşadığı meskenler başta olmak üzere, fatura ödenmediği gerekçesiyle elektrik kesintisi yapılmaması sağlanmalıdır.

6.      Evden çalışma ve uzaktan eğitim İnternet kullanımını artıracaktır. Servis sağlayıcıların kapasiteleri arttırılmalıdır.

7.      Tıbbi malzeme, temizlik ve dezenfekte üreten fabrika ve işletmelerin kapasiteleri artırılmalı, EMO`nun bünyesindeki mühendislik hizmetlerine de ihtiyaç duyulan bu sektörlerde istihdam  artışına gidilmeli, sahada bilfiil çalışması gereken mühendisler için gerekli korunma ekipmanları sağlanmalıdır.

8.      65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanması nedeniyle serbest müşavir mühendis ve yapı denetimi sisteminde görev yapan bu yaş grubundaki meslektaşlarımızın hizmetlerinde aksamalar olmuştur. Kamu hizmetinin devam etmesi açısından meslektaşlarımıza sınırlı süreli çalışma izni verilmesi yeniden değerlendirilmelidir.

Bu salgın hastalık, küreselleşen dünyadaki tüm eşitsizlikleri, adaletsizlikleri bir kere daha ortaya çıkarmıştır. Küreselleşmenin  dünyada yarattığı  yapısal sorunların insanlık üzerindeki olumsuz etkilerini göstermiştir.

Ülkemizde uzun yıllardan beri devam eden bu küresel sermaye hakimiyetinin ve liberalleşmenin sonuçlarını gözler önüne sermiştir.

Bir kamu hizmeti ve insanlık hakkı olarak sunulması gereken sağlık sektörünün piyasalaştırılması nedeniyle bu kadar hazırlıksız yakalandığımız görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı`nın ve sağlık emekçilerinin çabası bu sonucu değiştirememektedir.

İçinden geçtiğimiz sürecin şeffaf olarak işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı, hastalığa yakalananların bulundukları iller, hastaların durumu, hastalık kaynakları, yapılan tanı testi sayısı ve pozitif-negatif sonuçları ile ilgili, açık, net ve hızlı bir şekilde kamuoyuna bilgi vermelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

(24.03.2020)

http://www.emo.org.tr

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu