thumb image

Gündem

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ MICHELLE BACHELET HÜKÜMETLERE ÇAĞRI YAPTI

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSER OFİSİ

“Hapishanelere saldıran” COVİD-19’u Önlemek için Acil Eyleme İhtiyaç Var – Bachelet

CENEVRE (25 Mart 2020) – BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, hükümetlere, COVİD – 19 pandemisini kontrol altına alma çabalarının bir parçası olarak, tutukevlerindeki ya da diğer kapalı tesislerdeki insanların sağlığını ve güvenliğini korumak için acil olarak eyleme geçmeleri çağrısında bulundu.

Bachelet, “Covid-19 hapishaneleri, tutukevlerini, mülteci kamplarını olduğu kadar bakım evlerini ve psikiyatri hastanelerini ve böyle kurumların saldırı riski altında olan, savunması aşırı ölçüde zor sakinlerini vurmaya başladığını” söyledi.

“Birçok ülkede, gözaltında tutma tesisleri, bazı durumlarda tehlikeli derecede olmak üzere tıka basa doludur. İnsanlar, çoğu yerde hijyenik olmayan koşullarda tutulmakta ve sağlık hizmetleri ya yetersiz kalmaktadır, ya da yoktur. Bu koşullarda fiziki mesafe koyma ve kendini izole etme pratik olarak olanaksızdır,” diye ekledi.

Yüksek Komiser, “Bu krizde hükümetler devasa kaynak talepleriyle karşı karşıyalar ve zor kararlar almak zorunda kalıyorlar. Ama onları, demir parmaklıklar arkasında, ya da kapalı akıl sağlığı  tesisleri, bakım evleri ve yetim yurtları gibi yerlerde olanları unutmamaya davet ederim; zira, onları ihmal etmenin sonuçları, potansiyel olarak felâkete yol açar” dedi.

“Hükümetlerin, kriz planlamalarında, tutukluları, tutukevi görevlilerini, ziyaretçileri ve kuşkusuz, daha geniş toplumu korumak için tutuklu insanların durumunu dikkate almalarının gerekliliği hayati önemdedir” diye ekledi.

Bachelet, “Giderek artan sayıdaki ülkede, hapishanelerdeki ve diğer  kurumlardaki daha şimdiden rapor edilmiş hastalık salgını ve artan sayıdaki ölümler karşısında, tutuklular ve görevli elemanlar arasında daha fazla hayat kaybını önlemek için yetkililerin şimdi harekete geçmesi gerektiğini” söyledi.

Yüksek Komiser, birkaç ülkede şimdiden bazı pozitif adımlar atıldığını belirterek hükümetleri ve ilgili otoriteleri gözaltında tutulan insanların sayılarını azaltmak üzere süratle çalışmaya davet etti. Yetkililer özellikle COVİD-19’a kolaylıkla yakalanabilecek olanları, bunlar arasında daha yaşlı olan tutukluları, hastaları olduğu kadar düşük riskli suçluları da bırakma tahliye etme yollarını gözden geçirmeliler. Yetkililer, aynı zamanda, hamile olanlar da dahil kadın mahkûmların, keza engelli tutukluların ve çocuk tutukluların özgül sağlık bakımı gereksinimlerini sağlamayı sürdürmelidir.

Bachelet, “hükümetlerin, her zamankinden daha çok şimdi, siyasal mahkûmlar ve basitçe eleştirel ya da muhalif görüşleri yaydıkları için tutuklanmış olan diğerleri de dahil, yeterli hukuki temelden yoksun olarak tutuklanmış olan  herkesi  serbest bırakmaları gerektiğini” vurguladı.

İnsanlar tahliye edildiği zaman sağlık taramasından geçirilmeli ve eğer gerekiyorsa, bakım görmeli  ve sağlık takibi de dahil düzenli olarak  izlenmelidir.

“Uluslararası insan hakları hukuku altında Devletlerin, kamu sağlığına yönelik öngörülebilir tehditleri  önlemek üzere gerekli önlemleri alma yükümlülüğü ve hayati tıbbi bakıma ihtiyacı olan herkesin bu bakımı alabilmesini sağlamak görevi vardır” dedi Bachelet.

Tutuklu olanlar için, BM Mahkûmların Tedavisi için Standart Asgari Kurallar  (aynı zamanda Nelson Mandela Kuralları olarak da bilinen kurallar)  uyarınca, Devletin, tutukluların fiziksel ve zihinsel sağlığını ve esenliğini korumak üzere özel bir görevi de vardır.

Bir sağlık krizi ortasında alınan önlemler, tutuklu insanların, yeterli gıda ve su hakları da dahil, temel haklarına zarar vermemelidir. Gözaltındaki insanlara kötü muamele edilmesine karşı güvencelere, bir avukata ve doktora ulaşım hakkı da dahil olmak üzere tamamen saygı gösterilmelidir.

Bachelet, “kapalı kurumlara ziyaretler üzerindeki kısıtlamalar, COVİD-19 salgınını önlemeye yardım etmek için gerekli olabilir, ama bu tür adımların, şeffaf bir yolla uygulamaya konması ve bundan etkilenecek olanlara açık bir biçimde iletilmesi gerekir. Dış dünya ile temasların aniden kesilmesi, gergin, zor ve potansiyel olarak tehlikeli olabilecek durumları daha da şiddetlendirme ağırlaştırma  tehlikesi taşır” dedi. Bachelet, bazı ülkelerde alınan, genişletilmiş video konferans düzeneklerinin kurulması, aile bireyleriyle arttırılmış telefon görüşmelerini kabul etmek ve e-posta’ya izin vermek gibi alternatif önlem örneklerini belirtti.

Bachelet şu uyarıyı da yaptı: “COVİD-19, hükümetler fiziki mesafeyi zorlamak için adımlar attıkça, tüm toplum için devasa bir tehdit oluşturur. Böyle önlemlerin sürdürülmesi hayatidir, ama ben, bazı ülkelerin fiziki mesafeye uymayanlara hapis cezası dayatma tehditlerinden son derece endişeliyim. Bunun, hapishanelerdeki vahim  durumu şiddetlendirmesi olasıdır ve hastalığın yayılmasını durdurma bakımından çok az etkisi olur.”

“Hapsetmek, özellikle bu kriz sırasında, başvurulacak en son önlem olmalıdır.”

BM İnsan Hakları Ofisi ve Dünya Sağlık Örgütü, bu hafta geçici bir kılavuz rapor yayımlayacaktır -COVİD-19: Özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişiler üzerinde odaklanılacaktır – Bu rapor, diğer BM temsilcilikleri, hükümetler ve ilgili otoriteler, ulusal insan hakları kurumları ve sivil toplum kuruluşları için kilit mesajlar ve eylem önerileri içerecektir.

Haberin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu