thumb image

Gündem

DİB’DEN ACİL ÖNLEMLER ÇAĞRISI

BÜTÜN KAYNAKLAR TOPLUMUN SAĞLIĞINA VE TEMEL İHTİYAÇLARINA

BÜTÜN GÜÇ TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA

 

Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bütün dünya gibi ülkemizi de etkileyen Korona virüs salgınının önünün ne zaman alınacağı belirsiz. Salgın bize şunu gösteriyor: Hayatımız eskisi gibi sürüp gidemez.

Tutulacak yol belli. Can kayıplarının azaltılmasının, salgın nedeniyle ortaya çıkan ekonomik ve toplumsal krizin çözülebilmesinin yolu önümüzdeki sürecin şeffaf, katılımcı, demokratik bir şekilde yönetilmesinden, kaynakların, toplumun sağlığına ve temel ihtiyaçlarına ayrılmasından geçiyor.

Tek adam rejimi, salgının önlenmesi için etkili tedbirler almak yerine, salgını fırsat bilerek merkezileşmeyi, otoriterliği, yurttaşları denetim altına alınacak uygulamaları güçlendirecek adımlar atıyor. Son cumhurbaşkanlığı bildirisiyle valilere tanınan yetkiler açıklanmamış bir OHAL uygulamasıdır.

Oysa ancak bilinçli ve örgütlü yurttaşlardan oluşan, demokrasiyi içselleştirmiş toplumlar böylesine bir salgından kendilerini etkili bir şekilde koruyabilir.

 

Bu konuda aşağıdaki adımların hızla atılmasını talep ediyoruz:

  • Dışarda ve içerde sürdürülen savaş ve operasyonlar derhal durdurulmalı. Askeri harcamalara ayrılan devasa kaynak toplumun sağlık ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması için harcanmalı.
  • Salgından kaynaklanan ekonomik ve toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında, hangi kaynakların nasıl kullanılacağı, salgınla ilgili hangi önlemlerin alınacağı gibi kararların verildiği toplantılara ve kalıcı mekanizmalara yerel yönetimler, siyasi partiler, demokratik toplum kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri ve dayanışma meclisleri dahil edilmeli.
  • Acil ve zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında bütün işler 15 gün süreyle durdurulmalı.
  • Sağlık çalışanlarının salgından korunması için gerekli önlemler alınmalı.
  • İşten çıkarmalar yasaklanmalı, sağlık emekçileri ve zorunlu sektörler dışında çalışan tüm emekçiler ücretli izne çıkarılmalı.
  • Cezaevlerindeki yaşlı, hasta, hamile, emzikli, çocuk ve düşük risk oluşturan tutuklu ve hükümlüler ile siyasi tutuklular ve gazeteciler acilen tahliye edilmeli.
  • Kanal İstanbul gibi toplumun önemli bir çoğunluğunun karşı çıktığı ekosistemi tahrip eden projelere aktarılacak kaynaklar halk sağlığı için kullanılmalı.
  • Evde kal çağrıları yapılırken kadınların  ev içinde artan erkek şiddetine karşı nasıl korunacağına dair acil eylem planı oluşturulmalı. Kadınların şiddet durumunda aradıkları çağrı merkezleri daha etkin ve erişilebilir kılınmalı.

 

Demokrasi güçlerine çağrı:

  • Halkın güvenilir bilgi ihtiyacını karşılamak, kaosu önlemek için Türk Tabipler Birliği’nin çekirdeğini oluşturacağı, bütün demokrasi güçlerinin temsil edileceği alternatif bir koordinasyon-bilgi merkezi oluşturulmalı.
  • İktidarı, demokrasi güçlerinin üstünde ortaklaştığı toplumsal talepler için zorlarken, yoksulların temel ihtiyaçlarının karşılanması, toplumun salgına karşı bilinçli ve birlikte hareketinin örgütlenmesi, salgınla ilgili alınacak önlemler konusunda taleplerini dile getirebilmesi ve toplumsal çürümenin önlenmesi için yerel dayanışma ağlarının kurulmasına ve güçlendirilmesine öncelik tanınmalı.

 

Demokrasi için Birlik

*Fotograf: Jean-Christophe Bott/AP   –   Heng Sinith

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu