thumb image

HAYIRlı Haberler

CAM DURMADI; CAN GİTTİ!

BASINA VE KAMUOYUNA

Cam DURMADI; CAN Gitti!..

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de işçi ve emekçiler, açıkça ilan edilmeyen, ‘kontrollü sürü bağışıklığı’ sistemi uygulaması ile korumasız ve savunmasız bir şekilde, sırf patronlar zarar etmesin diye, işsizlikle ve açlıkla korkutularak, ailesi ve yakınları da tehlikeye atılarak çalıştırılıyor.

Bu uygulamanın özü, ‘ölen ölür, kalan sağlarla üretimi sürdürür, kazancımıza kazanç katarız’ politikasıdır. Bu politika sonucu, binlerce işçi ve emekçi kardeşimize Covid-19 virüsü bulaştı, yüzlercemiz tedavi görüyor. Onlarca işçi kardeşimizi bu salgına kurban verdik.

Son olarak cam işçisi arkadaşımız MEHMET KÜRTÜL onlarca Covid-19 vakasına rağmen üretime devam eden ve çalışması zorunlu olmayan şişecam da enfekte oldu. Ve hayatını kaybetti. Bu açıkça bir iş cinayetidir!

Bu son olsun!

Halk sağlığına zararlı olduğu açıkça ortaya çıkan kapitalizmin savunucuları, aylardır ısrarla öne sürdüğümüz taleplerimize karşı, en yetkili ağızlardan, ‘bu taleplerin ekonomiye, yani patronlara ağır yük oluşturacağını’, söyleyerek, biz işçi ve emekçilerin ve ailelerimizin yaşamının, onlar için bir ‘kâr-zarar hesabı’ olduğunu açıkça gösterdiler.

Onlar için değerli olan bizim ve ailelerimizin hayatı değil, üç beş kuruşa satın aldıkları emeğimiz ve emeğimizle ürettiğimiz ‘artı değer’ olduğu gerçeği, bugün daha net anlaşılmıştır.

Ancak biz taleplerimizden vazgeçmiyoruz!..

Patronların ve patronların siyasi temsilcilerinin ekonomik ve siyasi çıkarları, bizlerin ve ailelerimizin canından daha değerli değildir. Şurası da açıkça bilinmelidir ki; bu ülke bir avuç sömürücü ve talancının babasının çiftliği değildir. Ülkenin gerçek sahipleri, yaşamı her gün yeniden ve yeniden yaratan biz işçi ve emekçileriz… Ve biz ve ailelerimizin talep ettiği, ‘sağlıklı çalışma ve insanca yaşam’ koşulları sağlanana kadar, mücadelemizi sürdüreceğiz!..

Taleplerimizi tekrarlıyoruz;

 • Çalışması zorunlu olmayan sektörlerde devam eden üretim, derhal durdurulsun!
 • Ücretsiz izinler durdurulsun, İşçilere ücretli izin verilsin!
 • İşten atmalar yasaklansın!
 • Zorunlu çalışan işçi ve emekçilere, sağlıklı çalışma koşulları sağlansın!
 • Uzun süreli ve etkili bir karantina uygulansın!
 • Herkese ücretsiz test yapılsın!Bizler bu taleplerimiz için başta sendikalar olmak üzere, işçileri, emekçileri, emekten yana olan tüm kurum ve kuruluşları birleşmeye, dayanışmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

  Yaşasın iş, ekmek, sağlık ve Özgürlük mücadelemiz! Yaşasın sınıf dayanışması!

  Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinden:
  DİSK: Genel iş / Tekstil- İş / Gıda- İş / Güvenlik Sen / Emekli- Sen
  KESK: BES / Eğitim Sen / Tüm Bel-Sen
  Lüleburgaz Kadın Platformu
  CHP / Emek Partisi / Sol Parti

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu