thumb image

HAYIRlı Haberler

DİB’DEN İTALYA’DAKİ GÖÇMEN TARIM İŞÇİLERİNİN GREVİNE DESTEK

İtalya’daki göçmen işçilerin hak arama mücadelesini, 21 Mayıs grevini, selamlıyoruz.

Kapitalizm yaşamın tüm alanlarını yıkıma uğratıyor. Toplumun tüm ezilenleri kapitalist tahakküm altında ayakta kalma mücadelesi veriyor. Göçmen işçiler de bu tahakkümden paylarına düşeni alıyorlar. Göçmen işçiler sermaye politikaları güdümünde, kayıt dışı ve güvencesiz koşullar altındaki piyasada ucuz iş gücü olarak sömürülmeye ve nefret söylemlerinin hedefi olmaya devam ediyor.

Ülkemizde de göçmen işçiler ucuz iş gücü olarak kullanılırken, bir yandan da siyasi iktidarın pazarlık malzemesi olarak kullanılıyor, her türlü ayrımcılık ve nefret söyleminin ilk hedefi oluyor.

Gerektiğinde sığınmacıları dış ve iç politikada öne sürülecek bir koz olarak gören, siyasi çıkarlar doğrultusunda çoluk çocuk milyonlarca göçmen ve mülteciyi sınır kapılarında insanlık dışı koşullarda açlığa ve sefalete terk etmekte herhangi bir beis görmeyen bir siyasi gerçeklikle karşı karşıyayız.

Ülkemizde yaşanan bu trajediye sesiz kalmadığımız gibi İtalya’da göçmen işçilerin haklı mücadelesinin de yanındayız.

Ve şimdi İtalya’da, parlamentoya tasarısı sunulan, göçmenleri daha ucuz ve niteliksiz iş gücü olarak istihdam edecek, 600 bin göçmen işçiyi ilgilendiren bir yasa çıkarılmak isteniyor.

Demokrasi İçin Birlik (DİB) olarak göçmen işçilerin uğradıkları ayrımcılığa, şiddete ve emek sömürüsüne karşı verdikleri adalet mücadelesini selamlıyor, ırkçılık ve yoksulluğa karşı eşitlik ve insanca yaşam mücadelelerinin sesi olacağımızı bildiriyoruz.

Sömürü yasasına ve sömürü düzenine son!

#LeaveNoOneBehind
#UnitiControLoSfruttamentoELaDiscriminazione

Demokrasi için Birlik

21 Mayıs 2020

For English click here (Açıklamanın İngilizcesine buradan ulaşabilirsiniz)

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu