thumb image

HAYIRlı Haberler

DİZİNİ BOĞAZIMIZDAN ÇEK NEFES ALAMIYORUZ

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun anayasaya aykırı olarak vekilliklerinin düşürülmesinin ardından “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” kararı aldı. 15 Haziran’da Edirne ve Hakkari’den başlayacak yürüyüş, 20 Haziran’da Ankara’da sonlandırılacak.

Muhalefetin her türlü itirazını ve bu itirazların toplumsallaşmasını engellemeyi bir beka sorunu haline getiren iktidar, üst düzey yöneticilerinin ağzından yürüyüşü yaptırmama niyetini ortaya koydu.  Böylelikle her türlü toplumsal itirazı daha doğmadan bastırmaya, dizini boğazına dayadığı toplumu nefes alamaz hale getirmeye çalışıyor.

Eğer bu ülkenin hâlâ bir anayasası varsa, herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. (Anayasa madde 34)

Devletin görevi, temel hak hürriyetleri hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaktır. (Anayasa Madde 5)

Meclisin 3. Partisi olan HDP’nin anayasal hakkını kullanması engellenemez.

Bizler bu ülkenin demokrasi, barış, eşitlik, özgürlük içinde yaşamak isteyen yurttaşları olarak, anayasal hak ve özgürlüklerimizi kullanmak ve korumak için mücadeleye kararlı olduğumuzu açıklıyoruz.

Demokrasi için Birlik olarak, bütün demokrasi güçlerini ve muhalefet partilerini, anayasanın güvencesi altındaki temel hak ve özgürlükleri çiğnemeyi yönetim biçimi haline getiren iktidarın anti demokratik uygulamalarına ilkesel bir tutumla karşı çıkmaya çağırıyoruz.

HDP anayasal hakkını kullanamazsa çiğnenen hepimizin hak ve özgürlükleri olacaktır.

İktidarın dizi giderek artan hak tanımaz ve anayasa aykırı tutumlarla boğazımızdayken hiçbirimizin nefes alması mümkün değildir.

Demokrasi için Birlik

PDF dosyasına buradan ulaşabilirsiniz


YANSIMALAR

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu