thumb image

HAYIRlı Haberler

DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULARDAN BAROLARA VE TBB’NE ÇAĞRI

Demokrasi İçin Hukukçular, iktidarın barolara dönük müdahalesinin hiçbir sorunu çözmeyeceğini belirtti, “Acil ihtiyacı; adil yargılanma için yargının bağımsızlığı ve savunmanın özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasıdır” dedi.

Demokrasi İçin Hukukçular (DİH) barolara dönük müdahale hazırlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı. İktidarın, yönetimde hukuk dışılığa-keyfiyete-insan hakları ihlallerine itiraz eden kurumları hizaya sokma, hak savunucusu avukatları susturma hedefinde olduğu belirtilen açıklamada “Bu değişiklik gayretinin, siyasi iktidar sahiplerinin söylemlerinde yer verildiği gibi Barolarda tekçilik yerine çoğulculuğu, demokratik temsili sağlama, baroların meslek sorunlarına odaklanmasının sağlanması amaçlarıyla en küçük bir ilgisi yoktur” denildi.

İKTİDARIN NİYETİ APAÇIK ORTADA

“Siyasi iktidarın amacı, Baroların ve avukatın gücünü kırmak için gerekirse önce bölen, ama nihai amacı siyasi iktidara bağlayarak tekleştiren operasyonlar yapmaktır.” denilen açıklamada “Baro seçimlerinde nispi temsil derken, TBB delege seçimlerinde binlerce avukatın iradesinin nispi temsilini ortadan kaldırıp barolar üzerinden delege sayılarını eşitlemenin yaman çelişkisi, siyasi iktidarın asıl niyetini apaçık ortaya koymaktadır. ‘Nispi temsil olmuyorsa, çoklu baro verelim’ keyfiyeti göstermektedir ki; asıl amaç nasıl olursa olsun avukatın mesleki kimliğinin parçalanması, kurumsal mesleki dayanışmanın kırılarak çeşitli kamplaşmalar üzerinden bölünmesi, Baroların insan haklarını koruma ve yargısal yetkisinin kaldırılarak herhangi bir dernek statüsüne sıkıştırılmasıdır” ifadeleri kullanıldı.

‘SÖZ SÖYLEME YETKİSİ AVUKATLARDADIR’

Avukatların onlarca sorunu varken amacın bu sorunları çözmek olmadığı belirtilen açıklamada “Hak savunucusu olarak avukatların ve toplumun acil ihtiyacı; adil yargılanma için yargının bağımsızlığı ve savunmanın özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasıdır.” denildi. Avukatlığın, her şeyden önce bireylerin ve toplumsal kesimlerin haklarının yargı önündeki hak savunuculuğu olduğu belirtilen açıklamada “Barolar da dar anlamda bir meslek örgütü ya da herhangi bir dernek değildir. Demokratik sistemin zorunlu unsuru olan güçler ayrılığı ilkesinin gereği olarak, avukat ‘yargı erki’nin kurucu unsuru ‘savunma’ makamının temsilcisi ve Barolar da onun örgütüdür. Dolayısıyla bağımsız savunmanın temsilcisi avukatlık mesleği ve onun örgütü barolar üzerine söz söyleme, düzenleme yapma yetkisi siyasi iktidara değil, doğrudan avukatlara aittir” denildi.

BAROLAR VE AVUKATLARA ÇAĞRI

Açıklama şu çağrıyla son buldu: “Avukatlar ve onların örgütü Barolar tarafından gündeme getirilmemiş, savunmanın sorunlarını çözmeyi amaçlamayan hiçbir yasa değişikliği kabul edilemez. Siyasi iktidar tarafından dayatılan, savunmanın ve Baroların bağımsızlığına müdahale teşkil eden bir değişiklik üzerinde müzakere yürütülemez. Avukatlar olarak, savunmanın ve Baroların bağımsızlığını ortadan kaldıracak, siyasi iktidarın yörüngesine sokacak her türlü girişime karşı mücadeleye hazırız. Bağımsız yargı, bağımsız baro, bağımsız ve özgür savunma için; Baroları ve TBB’yi siyasi iktidarın avukatlık kanunundaki düzenleme hazırlıklarına son verilmesi ve acil sorunlarımızın çözümü için, acil eylem kararları almaya; meslektaşlarımızı birlik, mücadele ve dayanışmaya çağırıyoruz.”

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu