thumb image

HAYIRlı Haberler

EFİL EFİL ESEN YELE MERHABA

Halk desteği giderek zayıflayan iktidarın baskı ve polis şiddetiyle, anayasayı ihlal ederek muhalefete yasaklamak istediği sokaklar hareketleniyor.

Taze bir rüzgâr esiyor. Halkların Demokratik Partisi (HDP) nin, “Darbeye karşı demokrasi” yürüyüşünden sonra, 80 baronun ortak kararıyla, sayıları 60’ı bulan baro başkanı “Savunma Yürüyor” sloganıyla kendi illerinden Ankara’ya yürüdü. İktidarın hukuk dışı engellemelerine ve zorbalıklarına rağmen yapılan yürüyüşler, demokratik hak arama mekânı olarak sokağın meşruluğunu bir kez daha hatırlatırken, anayasadaki hak ve özgürlüklerin ancak kullanırlarsa, var olduklarını da işaret ediyor. 

BARIŞÇIL GÖSTERİ ANAYASAL HAKTIR

Anayasanın 11. Maddesinde yazıldığı gibi herkes düşüncelerini, fikirlerini, itirazlarını sokakta ifade edebilir. Barışçı olduğu sürece devlet bu hakkın kullanılmasını engelleyemez, Devlet bugün yapılanın tam aksine, yurttaşların toplantı ve gösteri hakkını güvenli biçimde kullanmasını sağlamakla yükümlüdür. Hukuk ve demokrasi dışı uygulamalarla ayakta kalmaya çalışan iktidarın demokratik taleplerini sokakta dile getirmek isteyenlere yanıtı ise, anayasada yazılı olanların bir anlam taşımadığıdır.

Baro başkanlarının önüne kurulan barikatın anlattığı bu. 

BARO BAŞKANLARINA KURULAN BARİKAT TOPLUMSAL MUHALEFETE KARŞI 

Baro başkanlarının önünde 30 saat bekledikleri barikat, yalnızca onların Ankara’ya girişini engellemek için kurulmadı, barikat, demokratik haklarını kullanarak sokağa çıkmak, hak ve özgürlük taleplerini sokakta dillendirmek isteyen bütün toplumsal muhalefetin önüne kuruldu. 

Barikatın amacı, toplumun demokratik haklarını kullanmasını engellemek, göz dağı vermek. Kamu yararını gözetmeleri iktidarda rahatsızlık uyandıran meslek örgütleridir, kıdem tazminatı hakkını korumak için mücadeleye hazırlanan işçilerdir önüne barikat kurulanlar; doğa talanına karşı çıkan köylüler, hak, hukuk, adalet mücadelesi verenlerdir….

İktidar barikat kuruyor, çünkü muhalefetin kitlesel olarak sokağa çıkmasından, toplumun artan hak ve özgürlük taleplerini sokakta dillendirmesinden korkuyor. 

Önümüzdeki dönem, barolar üzerinden başlayan yargı bağımsızlığı mücadelesine, kıdem tazminatı hakkını korumak isteyen emekçilerin itirazlarına, etkisizleştirilmeye çalışılan meslek örgütlerinin direnişlerine sahne olacak. Bütün bu karşı çıkışlar, halkın katılımına dayalı bir demokrasi ve özgürlük mücadelesinin parçası haline gelmelidir.  

Meclisteki ve meclis dışındaki demokrasi güçleri önlerine kurulan barikatları aşmak, toplumsal itirazın görünür ve etkili olabileceği meşru mecraları yaratmak zorunda. 

Bu itirazın gürül gürül akacağı yer tarihin her anında, dünyanın her yerinde sokaklardır. Hak ve özgürlüklere, demokratik birikimlerimize sahip çıkmanın yolu, demokrasi güçlerinin halkın katılımına dayalı ortak bir mücadeleyi sokakta, işyerlerinde, mahallelerde ilmek ilmek  örmeyi başarabilmesinden geçiyor.

Demokrasi için Birlik

29.06.2020

 

27 yıl önce Sivas’ta katledilen 33 canı sevgi ve saygıyla anıyoruz, unutmadık, unutturmayacağız.


YANSIMALAR

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu