thumb image

HAYIRlı Haberler

KIBRIS’TA DEMOKRASİ KAZANACAK

“Kurtarmasına kurtaralım da, ondan sonra sizi bizden kim kurtaracak?”
İsmet İnönü

İnönü’nün Kıbrıs konusundaki uzak görüşlü değerlendirmesinin altmış yıl sonra gözümüzün önünde açıkça vücut bulması, güvenlikçi devlet zihniyetinin ne kadar güçlü, derinlere kök salmış ve partiler üstü iktidar kabiliyetine sahip olduğunu göstermektedir. Uygun bir iktidar kimyası yakaladığını düşündüğünde Libya’dan Suriye’ye, Iraktan Azerbaycan’a geniş bir coğrafyada faaliyet göstermekten imtina etmeyen bu zihniyet şimdi de Kıbrıs’a yüklenmektedir.

Müzakerelerde toprak tavizi olarak verilmek üzere metruk ve yağmalanmış şekilde elde tutulan Maraş bölgesinin, zaten TSK ve KKTC askerî kurumlarınca kullanılan plaj kısmının göstermelik şekilde ‘halka açılmasının’ Kuzey Kıbrıs halkı nezdinde ‘iç işlerine müdahale’ dışında hiç bir anlamı yoktur. Uzun sahil şeridine sahip ada halkının, çoğu Türkiye’ye bağımlılık nedeniyle ithal edilen ekonomik sorunların çözümü, barış ve huzur ortamının sağlanması dışında, en son ihtiyaç duyacağı şey bir kaç kilometrelik yeni bir plajdır.

1974 müdahalesinde ve öncesinde yaşanan travmaları geride bırakmaya çalışan her iki tarafın demokrat güçlerinin öncülük ettiği ‘barış içinde birlikte yaşama’ ortamı için çıkış yolları aranan Adada, Kuzey Kıbrıs halkının demokratik seçim hakkına müdahale kabul edilemez. Müdahalenin, sorunu daha karmaşık ve çözümsüz hale getirmekten başka da bir sonucu olmayacaktır.

Kuzey Kıbrıs halkının; tüm müdahalelere rağmen, demokratik tercih hakkını kullanarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde çözüm yanlısı adaylara çoğunluk vermesini, Türkiyeli demokratik güçler olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu olumlu yaklaşımın bu hafta sonu yapılacak 2.tur seçimde de, daha büyük katılım ve daha büyük destek ile devam edeceğine ve demokrat güçlerin zaferi ile sonuçlanacağına inanıyoruz.

Bu seçimin, tarihsel olarak bir arada yaşamaya yazgılı kuzey ve güney Kıbrıs halkları için barış, huzur ve refaha giden yolu açması, en içten dileğimizdir.

Kuzey Kıbrıs’a, doğal nüfus dengesini bozacak şekilde nakledilen ve yerli nüfusu asimile etmeyi amaçlayan topluluklar ile ihraç edilmek istenen şoven ve uzlaşmaz politikalar kabul edilemez. Daha ileri gidip vatandaşlık verilerek ithal edilen tarikatçı kadrolar ile Kıbrıs’ın geleneğine uymayan tarikat oluşumlarını aşılama çabalarının, Kuzey Kıbrıs halkı tarafından reddedileceğini düşünüyoruz.

Para karşılığı seçmen devşirme uygulamalarına karşı gerekli cevap bu seçimde mutlaka verilecektir!

TC Büyükelçiliği’nin, mevcut ve meşru Cumhurbaşkanı’nın seçimlere katılmaması için kendisi ve ailesine yönelttiği tehdit hiç bir şekilde kabul edilemez. Cumhurbaşkanı’nın konuya ilişkin olarak bilgi almak üzere makamına davet ettiği TC Büyükelçisinin bu davete icabet etmemesi de diplomatik teamüle uymadığı gibi Türkiye’nin KKTC’ye yaklaşımının somut bir göstergesidir.

Türkiyeli demokratik güçler olarak, Kuzey Kıbrıs halkının özgür iradesi ile kendi seçimini yapabilme hakkına saygı duyuyor, destek ve dayanışma  duygularımızı iletiyoruz. 

Barış ve bir arada yaşama bilinci galip gelecektir.

Demokrasi için Birlik

16.10.2020


PDF dosyasına buradan ulaşabilirsiniz

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu