thumb image

HAYIRlı Haberler

SÖZKONUSU OLAN HEPİMİZİN HAYATI

İktidar salgın yönetiminde de, ekonomi yönetiminde de ipin ucunu çoktan kaçırdı. Yurttaşlar salgınla birlikte ölüme, işsizliğe ve açlığa terkedildi. Ekonomi yönetiminde sorumlu damadın feda edilmesi, Saray rejiminin son 3 yıllık politikasının yarattığı enkazı halkın sırtına yıkarak çark etmenin yollarını aradığını gösteriyor. Hiçbir politik manevra halkın yaşadığı yıkımın gerçek sorumlusu olan Cumhurbaşkanı’nı temize çıkaramaz. 

Ülke her bakımdan enkaz altında ve söz konusu olan tek tek hepimizin hayatı. Salgın korkunç bir hızla yayılırken, salgının derinleştirdiği ekonomik kriz hayatı sürdürülemez hale getirdi. Tercihini sermayenin çıkarlarından yana yapan iktidar, bu çoklu krize çözüm üretebilmekten uzak. Sürmekte olan bütçe görüşmeleri de halkın kaynaklarının nasıl ranta ve sermayeye aktarıldığını, halkın barınma, eğitim, beslenme, sağlık, ulaşım gibi en somut ihtiyaçlarının nasıl hiçe sayıldığını ortaya koyuyor. Artan ve giderek derinleşen yoksulluk yetmiyormuş gibi, krizi halkın sırtına daha fazla yükleyecek acı reçetenin kapıda olduğu müjdesi bizzat Saray tarafından verildi. 

O Saray ki, odalarının sayısı, danışmanlarının maaşı bilinmiyor, 

O Saray’da verilen kararları yurttaşlar denetleyemiyor, 

O Saray’ın bir günlük masrafı 2 bin 240 asgari ücretlinin gelirine bedel, 

Halkın yaptırmak için günlerce beklemek zorunda kaldığı korona testi o Saraydakiler için günlük, basit bir rutin.

Bu yoksul ülkenin başkanının 17 uçaklık filosundan, yapılmakta olan iki sarayından henüz söz etmedik. 

EKONOMİDE YAŞANAN ÇÖKÜŞÜN SORUMLUSU SARAY REJİMİDİR

Saray’ın ülkeyi enkazın altında bırakan ekonomi politikalarındaki sorumluluğu, Maliye ve Hazine Bakanı damadın sosyal medya üzerinden istifa edip daha sonra da kayınpederi tarafından görevinden af edilmesiyle ört bas edilemez. 

 “Ekonominin tek sorumlusu benim” diyen Erdoğan’ın Albayrak’ı feda etmesi, Merkez Bankası Başkanı’nı görevden alması, Saray Rejiminin gidecek yolları tükettiğinin, iç çatışmalarla daha da kırılgan hale geldiğinin belirtisi. 

Bakan Albayrak’ın istifa kararının, Saray’dan izin çıkana kadar medyanın ağırlıklı bölümüne yansımaması, ülkedeki bütün kamusal denetim mekanizmalarının çökertildiğinin göstergesi. Buna karşılık iktidar son günlerde yurttaşlarla alay eder gibi bir hukuk ve ekonomi reformunu gündeme getiriyor. Hukuk vaat edilenler ise emekçiler, işsizler, Kürtler, kadınlar değil. Saray rejimi sermayeye daha fazla güvence, hukuk teklif ederken, geniş yığınları daha büyük bir güvencesizliğe sürüklemenin yollarını örüyor. Daha da ötesi yurttaş rızası üretmekten aciz iktidarın yargıyı ve kolluk güçlerini sopa olarak kullanmaktan vazgeçemeyeceği de ortada.

ÇÖZÜM HALKÇI BİR SEÇENEK YARATABİLMEKTE

Ne Albayrak’ın kurtlara atılması ekonomide herhangi bir değişiklik yaratabilir ne de bu ülkede yaşayanların yaşamsal ihtiyaçları, demokrasi, hak, hukuk, özgürlük refah talepleri Saray tarafından karşılanabilir. Tek çözüm bu taleplerin etkin bir yurttaş hareketi tarafından sahiplenilmesi ve arkasına büyük bir toplumsal güç alabilmesidir. 

Bu koşullarda demokrasi güçlerinin, özellikle bütçe tartışmasının yapıldığı bu günlerde somut talepler etrafında ortak eylemlilikler örmesi acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Etrafında birleşilecek talepler şunlardır:

  • Varlık fonu lağvedilmelidir.
  • Kamu özel işbirliği anlaşmaları (KÖİ) lağvedilmelidir.
  • Şehir hastaneleri kamulaştırılmalı ya da kamu yönetimine geçmelidir.
  • İmar rantından servet vergisi alınmalıdır, sağlanan ek gelirle işsizlere gelir desteği sağlanmalıdır.
  • Salgın ve ekonomik kriz koşullarında yurttaşlara doğrudan destek için kaynak ayrılmalı, aşamalı olarak 18 yaşından itibaren herkese verilecek bir temel gelir güvencesi gündeme alınmalıdır.

Demokrasi güçleri bu talepler etrafında ortak bir hareket örebildiklerinde, meşruiyetini ve rıza üretme yeteneğini yitiren Saray rejiminin aşılması da olanaklı hale gelecektir. 

Demokrasi için Birlik

16.11.2020


PDF dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.


YANSIMALAR

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu