thumb image

Gündem

YENİ BİR YILIN IŞIĞINDA, YENİ İMKÂNLARIN EŞİĞİNDE

2020’nin bize bıraktığı her işaret, yeni yılda daha güçlü ve etkin bir mücadelenin, demokrasi güçlerinin birliğinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Önümüzde kolay çözümler, kısa yollar yok. 

Yeni yıla salgının ve ekonomik krizin gölgesinde girdik. Herkes 2020 yılının kötü bir yıl olduğunda hemfikir olsa da, kötülük, herhangi bir yıldan başka bir şey olmayan 2020’den gelmedi. Kötülük, içinde yaşamak zorunda kaldığımız, bırakıldığımız, değiştiremediğimiz toplumsal sistemden, insan eliyle kurulmuş yine insan eliyle yıkılacak ekonomik, siyasal, toplumsal düzenden kaynaklandı. Bu tüketim ve yaşam tarzı aşılmadan salgınlar da aşılamaz. 

Covid 19 salgını, sermayenin kâr ve büyüme hırsıyla doğanın yıkıma uğratıldığı, doğal yaşam alanlarının tahrip edildiği koşullarda ortaya çıktı. Sağlık sisteminin piyasalaşmasının sonucunda salgının getirdiği ölümler de arttı. Yoksullar daha yoksullaşır, işsizlik ve güvencesizlik artar, büyük çoğunluk gıdaya ve sağlık hizmetlerine erişmekte zorlanırken, zenginler daha da zenginleşti. 

Salgının derinleştirdiği ekonomik kriz, geniş halk kesimlerini tarifsiz bir işsizlik ve yoksullukla yüz yüze bıraktı. Salgınla birlikte neoliberal sistemin vahşiliği, ölüm ve yıkımdan başka bir şey getirmediği gün ışığına çıktı. Ancak, dünyadaki gelişmelerin de ortaya koyduğu gibi demokratik kurum ve süreçler bu halleriyle, neoliberal sistemin yarattığı ekonomik, toplumsal, ekolojik yıkıma ve güvencesizleşmeye engel olamıyor. Bu durum, demokratik süreçlere katılması beklenen emekçi sınıfların, yoksulların; neofaşist, sağ popülist, seçimle gelen otoriter rejimlere kaymasına neden oluyor. 

2020 ZİFİRİ KARANLIKTAN İBARET DEĞİL

Ülkemizde de 2020’nin karanlık tablosu ortada. Meşruiyetini kaybeden, kendi içinde parçalanan, toplumsal rıza üretemeyen, faşizmi kurumsallaştırmaya, gerici ve dinci bir rejimi inşa etmeye çalışan Saray rejimi, salgını toplumsal muhalefeti bastırmak için kullandı. Demokrasi güçlerine operasyonlar birbirini izledi. Muhalif belediyeler, Türk Tabipler Birliği, Barolar hedef alındı, sosyal medyanın üstündeki baskı arttı, örgütlenme özgürlüğüne büyük kısıtlamalar getirildi. Ülkenin her yanında topraklarını, doğalarını korumak için direnen köylüler ve emeklerinin karşılığı almak isteyen emekçiler şiddet kullanılarak bastırıldı.

Ama tablo bundan ibaret değil. Halkın çeşitli kesimleri direnmekten, itiraz etmekten vazgeçmedi. 2020; emekçilerin köylülerin, çoklu baro sistemine direnen avukatların, kadınların eylem ve direnişlerine sahne oldu. Halkların Demokratik Partisi (HDP), milletvekilliklerinin düşürülmesi üzerine yurt çapında “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü” düzenledi. Salgın sırasında kurulan dayanışma meclisleri yaratıcı etkinlikler ortaya koydu. 

İstanbul Sözleşmesini tek taraflı feshetmek isteyen iktidara geri adım attırıldı. Kıdem tazminatına el konması ertelendi. 

Demokrasi güçlerine umut veren, bu direnişlerin kalıcı zaferler ve elden çıkmayacak mevziler yarattığını söylemek ise zor. 

YENİ YILDA DAHA GÜÇLÜ BİR MÜCADELE GEREKİYOR

2020’nin bize bıraktığı her işaret, yeni yılda daha güçlü ve etkin bir mücadelenin, demokrasi güçlerinin birliğinin gerekli olduğunu gösteriyor. Bu birliği nasıl hayata geçirebileceğimiz, demokrasi ve hukuk dışı uygulamalara topluca ve güçlü bir yanıtı nasıl verebileceğimiz, ortak eylemlilikleri nasıl sağlayacağımız 2021’in temel soruları. Yanıt ise yaşamdan ve mücadeleden çıkacak.

Demokrasi güçleri, hayatın farklılıklar, sonsuz çeşitlilikler barındırdığını kabul eder. Kolay çözümler, kısa yollar vaat etmeyen bu karmaşıklıktan korkmak yerine ondan beslenir. Yeni yılda bütün karmaşıklığıyla süren hayattan, mücadeleye ışık tutacak bilgiler ve sezgiler çıkarmamız gerekiyor. 

Halkın, emekçilerin, yoksulların içine işlemiş o bilgiyi, hayatın hep daha kötüye gittiği ve gideceği, değiştirmenin olanaksız olduğu bilgisini nasıl etkisiz kılacağımızı düşünmeliyiz. 

İnsanca, eşit, özgür, doğanın ve diğer canlıların haklarının korunduğu, dünyanın zenginliklerinin eşit paylaşıldığı, iklim yıkımının engellendiği yeni bir yaşam yaratmak mümkün. Umutsuzluğun ve yenilgilerin gölgesinde soluklaşan bu bilgiyi hakikate dönüştürmeliyiz. 

Görünürde kolay bir çözüm yok. Her yol uzun ve zahmetli. Hiçbir şey direnilmeden kazanılmayacak.

YENİ DÖNEM VE SOMUT HEDEFLER

Demokrasi için Birlik olarak, yeni yılda bazı temel hedef ve soruları ortaya koyuyoruz:

  • Güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında yapılmakta olan tartışmalara; halkın yönetime etkin katılımı ve denetimini güvenceye alacak mekanizmaların inşası ve toplumun ezici çoğunluğunun yakıcı sorunları olan işsizlik, yoksulluk, emek hakları ve güvencesizleştirmenin dahil edildiği bir demokratikleşme perspektifiyle nasıl müdahale edebiliriz? 
  • Saray rejimine karşı en geniş ve güçlü birlikteliği yaratmaya çalışırken işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik gibi yakıcı sorunları temel alan, halkın yalnız katılımcısı değil bizzat yaratıcısı olacağı bir halkçı seçeneği nasıl ortaya çıkarabiliriz?
  • Salgının önlenmesi için en az iki hafta tam kapanma ile birlikte, minimum refah seviyesinin altında yaşayanlardan başlayıp kademeli olarak ülkemizde yaşayan herkese bir temel gelir güvencesi sağlanması talebini yaygın toplumsal bir talep haline nasıl getirebiliriz?
  • Halkın; başta, eğitim, sağlık gibi yaşamsal ihtiyaçlarını sağlayan sektörlerin kamulaştırılması hedefleri arkasında nasıl toplumsal güç biriktirebiliriz?

Şimdi 2021 yeni mücadele ve birlik imkânlarıyla önümüzde duruyor. Bu mücadeleyi sürdürmek için azmini, inancını ve umudunu, iktidarın baskı ve zulmüne rağmen halkın çeşitli kesimlerinin susmadığı, susturulamadığı gerçeğinden alacağız. 

İnsan varsa, direniş varsa, umut da var. 

Demokrasi için Birlik

04.01.2021


PDF dosyasına buradan ulaşabilirsiniz


YANSIMALAR

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu