thumb image

Gündem

AKADEMİK ÖZGÜRLÜĞE KELEPÇE VURULAMAZ

Boğaziçi Üniversitesi’ne seçim yapılmadan, üniversite dışından AKP eski Milletvekili adayı Melih Bulu’nun rektör olarak atanması öğrenci ve öğretim üyelerinin protestolarına neden oldu.

Üniversite’nin akademik özgürlüğünü yok eden bu atamaya karşı demokratik protesto haklarını kullanan öğrenciler şiddet kullanılarak dağıtıldı, Üniversitenin Güney Kampüsü kapısına kelepçe takıldı ve eyleme katılan bazı öğrenciler, sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı. 

Tek adam rejimi tarafından zapturapt altına alınmaya çalışılan üniversitelere cumhurbaşkanı tarafından partili isimlerin atanması bir süredir gözlenen bir uygulama. Bu uygulama ile üniversitelerin bilimsel ve akademik özgürlüğü yok edilmeye çalışılmakta, özerk anayasal kurumlar olan üniversiteler iktidara bağımlı hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

Kuşkusuz Saray rejiminin hedefi aynı zamanda toplumun en dinamik muhalif kesimi olan öğrencileri ses çıkaramaz hale getirmektir. Yerel yönetimlerde olduğu gibi üniversitelerde de yönetimin demokratik seçimler sonucu oluşması yerine kayyımlar atanarak, hukuksuz, bütün demokratik geleneklere ve kurallara aykırı bir yönetim tarzının yerleştirilmeye çalışılması tek adam rejiminin karakteristiğidir. 

Üniversitelerde karar alma yetkisinin, demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda olması hem akademik özgürlük, hem üniversitelerin özerkliği, hem de bilimsel, toplumsal gelişim ve yaratıcılığın desteklenmesi için temel şarttır. 

Boğaziçi Üniversitesi ve diğer üniversitelere yapılan demokratik seçim sonucu olmayan bütün rektör atamalarının iptal edilmesini, demokratik seçimler sonucu seçilen kişilerin ve kurulların akademik ve idari konularda yetkili olmasını talep ediyoruz

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından dile getirilen “kabul etmiyoruz” iradesinin yanındayız. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.

Demokrasi İçin Birlik

06.01.2021


PDF dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu