thumb image

HAYIRlı Haberler

2021 BÜTÇESİ VE PANDEMİ İLE MÜCADELE

DİB, 04 Şubat 2001, Perşembe akşamı “Sağlık Bakanlığı 2001 Bütçesi: Pandemiye Mücadeleye Yetecek mi? konulu bir Webinar düzenledi.
Moderatörlüğünü Dr. Demet Parlar*‘ın yaptığı etkinliğin konuğu Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu**‘ydu.

Pandemi süreci, Bütçenin halk sağlığı sınıfsal karakteri, dünyadaki uygulamaların değerlendirildiği söyleşi, alternatif çözüm önerileri de konuşuldu.

Onur Hamzaoğlu’nun konuşmasının içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.


*Demet Parlar: Doktor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı. DİB Sağlık Komisyonu üyesi.

**Onur Hamzaoğlu: Prof. Dr. Halk sağlığı ve epidemiyoloji uzmanı hekim, bilim insanı ve akademisyen. HDK eski sözcüsü. Barış Akademisyeni. 

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu