thumb image

HAYIRlı Haberler

KADINLARIN MÜCADELESİ YÜKSELİYOR, YOLU AYDINLATIYOR

Dünyada ve Türkiye’de 8 Mart’ta kadınlar yaşamın her alanında mücadeleyi ve direnişi yükseltiyor. Ekonomik krizin kalıcılaştığı, iktidarın yönetemez hale geldiği, toplumsal muhalefete karşı baskıların arttığı bu koşullarda kadınlar 8 Martta verdikleri kitlesel ve güçlü mesajla emek ve demokrasi mücadelesinin önünü açıyor, yol gösteriyor.

Ülkemizde kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleriyle birlikte artıyor. Uygulanmayan sözleşme ve yasalar, tahrik indirimleri ve cezasızlık politikalarıyla kadın cinayetleri, kadına yönelik erkek şiddeti ve istismar meşrulaştırılıyor, normalleştiriyor.

Tek adam rejimi tarafından uygulanan erkek egemen politikalar ve cinsiyetçi, ayrımcı, düşmanlaştırıcı nefret söylemleriyle, kadınları ve LGBTİ+ları hedef göstererek, ülkemizde gerici dinci bir rejim kalıcılaştırılmak isteniyor.

Kadın işsizliği ve yoksulluğu derinleşiyor. Ekonomik şiddet kadınları hane içine ve şiddete mahkûm ediyor.

Kadınlar emek sömürüsüne, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına, pandemi ile daha da derinleşen ev içi emeğin görünmez kılınmasına karşı yaşamları ve hakları için mücadele etmeye devam ediyor. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart’ta özgürlüğü kazanmak için kadınlar, gecelere, meydanlara, sokaklara çıkıyor.

En başta kadınları yok eden savaşa, nafaka hakkının gasp edilmek istenmesine, emek sömürüsüne karşı, kadın cinayetlerini önleyebilecek olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı koruma yasasının derhal uygulanması için, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, güvenceli iş ve güvenceli yaşam talepleriyle 8 Mart’a çağırıyor.

Demokrasi için Birlik olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü selamlıyor, kadınların mücadelesi mücadelemiz, talepleri talebimizdir diyoruz.

Kadınlara güvenceli, sürekli ve eşitlikçi istihdam sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi, ev içi hizmetler ve çocuk-yaşlı bakımının kamu kurumları ve belediyeler tarafından üstlenilmesi, her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, İstanbul Sözleşmesinin derhal uygulanması için mücadeleye devam edeceğimizi duyuruyoruz. 

Demokrasi için Birlik

08.03.2021


PDF dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.


YANSIMALAR

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu