thumb image

HAYIRlı Haberler

2021 DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ

COVID-19 tüm ülkeleri sert bir şekilde etkiledi, ancak etkisi zaten savunmasız olan topluluklar üzerinde en sert oldu. Bu gruplar hastalığa daha fazla maruz kalıyorlar, kaliteli sağlık hizmetlerine erişme olasılıkları daha düşük ve pandemiyi kontrol altına almak için uygulanan önlemlerin bir sonucu olarak olumsuz sonuçlarla karşılaşma olasılıkları daha yüksek.

Bu eşitsizlikler yeni değil. Dünya ortalama sağlık seviyelerinde ve ortalama yaşam süresinde iyileşmeler ve erken ölüm oranlarında düşüşler görse bile, bu kazanımlar uluslar içinde ve arasında toplumun farklı kesimleri arasında eşit olarak paylaşılmadı. Hayatın ilk yıllarından sonuna kadar her yaşta da farklılıklar görülür.

Bu sadece haksızlık değil, önlenebilir. Bu nedenle liderleri, herkesin sağlığa elverişli yaşam ve çalışma koşullarına sahip olmasını sağlamaya çağırıyoruz. Aynı zamanda, liderleri sağlık eşitsizliklerini izlemeye ve tüm insanların ihtiyaç duydukları zaman ve yerde kaliteli sağlık hizmetlerine erişebilmelerini sağlamaya çağırıyoruz.

Kanıtlar açıktır: hem kızlara hem de erkek çocuklara hayata eşit derecede iyi bir başlangıç ​​vermek ve yaşam boyunca sağlığı ele almak, günümüz toplumunun ve gelecek nesiller için refah, gelişme, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık için çok önemlidir.

Uluslararası Çocuk Merkezi

http://www.icc.org.tr/icerik.php?id=25&kid=272

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu