thumb image

HAYIRlı Haberler

TOPLUMSAL KESİMLER DEMOKRASİ KONFERANSI’NDA BULUŞACAK

İDRİS SAYILĞAN, MEZOPOTAMYA AJANSI

Haziran ayında “Ekmek, adalet, özgürlük” sloganıyla gerçekleştirilecek Demokrasi Konferansı katılımcıları, birlikte söz söyleme ve mücadele etme zeminin yaratılmasının önemine işaret etti.

Demokrasi Konferansı bileşenleri tarafından Haziran ayında “Ekmek, adalet, özgürlük” sloganıyla gerçekleştirilecek Demokrasi Konferansı’nın çalışmaları devam ediyor. Halklar ve inançlardan işçi ve emekçilere, kadınlardan ekolojistlere, gençlerden demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürütenlere kadar toplumun pek çok kesiminin bir araya geleceği konferansla, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan çıkış başta olmak üzere, farklı kesimlerin sorunları tartışılacak. Bu kapsamda bileşenlerin de en geniş katılımı sağlamak üzere yerellerde de çalışmalar sürüyor.

Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Basın Sekreteri Bülent Felekoğlu ile Mor Dayanışma Sözcüsü Cemile Baklacı, konferansın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EN ACİL İHTİYAÇ

Konferans katılımcılarından DAD Basın Sekreteri Bülent Felekoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği krizli dönemde Demokrasi Konferansı’nın önemli bir ihtiyaçtan kaynaklandığını belirtti. Felekoğlu, konferansın birlikte mücadele etme kültürünü ve demokraside ısrar gücünü açığa çıkarmak için bir ihtiyaç olarak doğduğunun altını çizerek, demokrasi ve özgürlük isteyenlerin bir araya geldikleri en geniş kapsamlı katılımı hedeflediklerini söyledi.

DİB toplantılarında fikrin ortaya çıktığını ve kısa zaman içerisinde geniş çevrelerden destek bulduğunu dile getiren Felekoğlu, ortaya çıkan desteğin de bunun ne kadar önemli ve acil olduğunu ortaya çıkardığına işaret etti.

BİRLİKTE MÜCADELE 

Konferansla Türkiye’nin farklı noktalarında yanan çoban ateşlerini bir araya getirebilmeyi, birlikte mücadele kültürünü geliştirmeyi ve demokratik mücadele kanallarını güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Felekoğlu, “Konferans ile ekoloji mücadelelerinden kadın mücadelelerine, hak ve özgürlük mücadelelerinden halkların ve inançların mücadelelerine ve emek mücadelelerine kadar yüzlerce farklı çevreyi, çok farklı dinamikleri bir araya getirmeyi planlanıyor” dedi.

‘SAVAŞ İKTİDARA YARAR’

Halkların yaşanan sistem krizi ve yönetememe krizinin bedelini ağır bir şekilde ödediğini dile getiren Felekoğlu, pandemi süreci ile birlikte krizlerin daha görünür olduğuna, sorunların ise daha da ağırlaştığına dikkat çekti. Felekoğlu, yargının siyasallaşması, pandemide halkın önemli bölümünün ölüm ve açlık kıskacına alınması, doğa talanı, kutuplaştırma siyaseti ve savaşa dayanan dış politikanın yarattığı tahribatları örnek göstererek, “Kendini ülkenin bekası ile eşdeğer bir boyuta getirmiş bir iktidar ile karşı karşıyayız. Halk bu nedenle ciddi bir sıkışmışlık halinde ve nefessiz kalmış durumda. Korona ile birlikte bu nefessiz kalma 2 kat arttı. Halk nemrutlaşma ve iktidarlaşmanın kendisi ile birlikte birçok şeyi imha edeceğini iyi biliyor. Bu yüzden bir demokratik olgunluğa ihtiyaç var. Savaş dili yerine halkların barış diline ne kadar ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Barış dili halkların birlikte yaşam dilidir. Savaş dili ise iktidarların kendini yaşatma dilidir. Türkiye halkları savaş dilinden çok çile çekti. Barış dilinin geliştirilebileceği bu Demokrasi Konferansları bir araya gelme ve birlikte mücadele etme dinamikleri açısından çok önemli” değerlendirmelerinde bulundu.

KRİZE ORTAK ÇÖZÜM

Mor Dayanışma Sözcüsü Cemile Baklacı, konferans ile demokratik muhalefetin siyasal ve ekonomik krize dair ortak cevap üretebilmesi, bir araya gelebilmesi, demokrasi ve özgürlük talepleriyle bütünlük içinde hem iş hem ekmek taleplerinin büyütülmesinin planlandığını belirtti. Baklacı, konferansta toplumsal muhalefeti oluşturan kadınlar, işçiler, gençler ve diğer tüm kesimlerin sürece dair seslerini dillendirebileceği, alternatif olarak ihtiyaç ve taleplerin oluşturulabileceği bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekerek, şu anda bu çalışmanın farklı ayaklarının örgütlendiği bilgisini paylaştı. Oluşturulan ekiplerin en geniş katılım için hummalı çalışmalar içerisinde olduğunu ifade eden Baklacı, kendilerinin de şu anda çok sayıda kadın örgütü ve bağımsız feminist mücadelesi yürüten aktivistlerle ortak talepler üretmek için görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi.

ORTAK TALEPLER 

Baklacı, konferansa çağrı ekipleri oluşturduklarının bilgisini verdi. Kadınlar olarak 17 Mayıs’ta geniş katılımlı bir toplantı planladıklarını dile getiren Baklacı, yapılacak tartışmalarla kadınların ortak taleplerini belirleyeceklerinin altını çizdi. Kadına yönelik şiddetin pandemi sürecinde artış gösterdiğine işaret eden Baklacı, kapanma kararlarının kadınlar açısından hiç de iyi olmadığı ve şiddetin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

KADINLARIN SÖZÜ

Baklacı, derinleşen işsizlik ve yoksulluğu da en fazla yaşayanların kadınlar olduğunu vurgulayarak, pandemi sürecinde de en çok işsiz kalan ve çok daha ucuza çalıştırılan kesimlerin kadınlar olduğunun altını çizdi. Demokrasi Konferansı’nda kadınların talep ve ihtiyaçlarını dillendirme ve saldırılar karşısında da toplumsal bir muhalefetin oluşabilmesine acil ihtiyaç olduğunu ifade eden Baklacı, “Bir yılı aşkın zamandır pandemi var. Yönetememe krizinin karşısında daha baskıcı, demokratik taleplerin önünü daha çok kesen bir durum ortaya çıktı. Pandemi ve yönetememe krizi muhalefetin önünü kesmek için bir fırsata çevrilmiş durumda. Tam da bunun karşısında bizler kendi irademizi ortaya koyacağımız bu konferans çok önemli” diye konuştu.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu