thumb image

Gündem

TÜRKİYE’NİN ACİL DEMOKRATİK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutum belgesi; tek adam rejiminin def edilmesine, seçimlere-seçim ittifaklarına indirgenemeyecek, halkın temel sorunlarına ve değişim arayışına yanıt verecek bir demokratik mücadele anlayışının gerekliliğini ortaya koyuyor.

İktidar tarafından baskı ve operasyonlarla demokratik siyaset alanının dışına itilmeye çalışılan HDP’nin açıkladığı tutum belgesi, Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin siyasi alandaki ağırlığını bir kez daha ortaya koyarken, iktidarın muhalefeti sıkıştırma hamlelerine de yanıt vererek siyasi ortama soluk aldırdı.

Demokrasi İçin Birlik olarak, Kürt sorununun; yerel demokrasi, eşit yurttaşlık, evrensel hak ve özgürlüklerinin tanınmasıyla, dünyadaki barış süreçlerinden edinilen deneyimler ışığında ve tüm toplumsal kesimlerin katılımıyla, demokratik ve barışçıl bir biçimde çözülebileceğine inanıyoruz.

Ekonomik adaletten, yerel demokrasiden, halkın doğrudan yönetime ve denetime katılacağı mekanizmalardan yoksun, siyasi islamın yukarıdan aşağı dincileştirme ve rejimi değiştirme çabalarına laiklikten yana karşı çıkışı içermeyen bir demokratikleşme perspektifi her alanda yaşanan yakıcı sorunlara çözüm getiremez.

HDP’nin tutum belgesiyle açıkladığı demokratik mücadele perspektifini, halkın yakıcı sorunlarını temel alan ve halkın doğrudan katılımına dayanan bir halkçı seçeneğin yaratılabilmesi ve demokrasi güçlerinin birliği yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz.

Demokrasi İçin Birlik

01.10.2021

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu