thumb image

HAYIRlı Haberler

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK 5. YIL MECLİS TOPLANTISINA DAVET

DİB 5. yılında demokrasi güçlerinin en geniş birliğini sağlamak üzere, meclisi oluşturan güçleri göreve çağırıyor

Ülkemiz halkları hem ekonomik boyutuyla hem de siyasi gelişmeleri ile sarsıntılı günlerden geçiriyor. 2018’den bu yana resmen yürürlükte olan “tek adam rejimi”, tüm demokratik kazanım ve değerleri tahrip eden saldırgan politikaları ile iktidarı işgal etmeye devam ediyor. 

İktidarı boyunca halkı yoksullaştıran, kadına yönelik şiddeti ve eşitsizliği artıran, doğa ve iklim yıkımı yaratan politikalarıyla, ülke içinde ve sınırlar ötesinde savaşçı siyasetiyle, rant, rüşvet ve yolsuzluk ilişkileri içinde çeteleşmiş yönetim bürokrasisiyle, muhalefeti ve demokrasi güçlerini şiddet ve psikolojik savaş yöntemleri kullanarak etkisiz kılma operasyonlarıyla bir zorbalık düzeni tesis eden, toplum yaşamında ve devlet yönetiminde laiklik karşıtı her türlü uygulamadan çekinmeyen bir yönetimden söz ettiğimiz hepimizin bilgisi dahilinde.

İktidarın gücünü kaybettiği, tüm baskılara rağmen halkın itirazlarının susturulamadığı, hemen her kesimin seslerini yükselttiği, ancak bu seslerin dağınık ve çok parçalı olduğu da bir gerçek.

Demokrasi güçleri saray-tek adam rejiminin bir an önce def edilmesiyle birlikte halktaki değişim ve dönüşüm talebine yanıt olacak, bir halkçı seçenek yaratma göreviyle karşı karşıya.

Hem toplumun yakıcı sorunları ve en ileri taleplerinin ardında en geniş mücadele hattını oluşturmak, hem de seçim güvenliği endişesi içindeki toplumsal kesimleri özgüvenli bir direnç hattının parçası haline getirmek elzem. 

Toplumsal muhalefetin sahnede olmadığı bir siyasi dönüşüm, halkın yakıcı sorunlarına yanıt olmayacak.

DİB Meclisi’nin çağrısıyla bu yıl gerçekleştirilen Demokrasi Konferansı’nın sonuçları parlamenter sisteme dönüşle sınırlanmayan bir değişim ve dönüşüm programı etrafında demokrasi güçlerinin bir araya gelmesinin yolunu açıyor. Halkların Demokratik Partisi’nin açıkladığı tutum belgesi de hem barış içinde adil ve demokratik bir ülkenin yaratılması hem de demokrasi güçlerinin birliği açısından ufuk açıcı bir perspektif sunuyor.

Üstesinden gelindiği ölçüde umutlu bir geleceğe yönelme olanaklarını barındıran bir süreçte toplanacak olan meclisimizin alacağı kararlar ve çalışma planları, bu çalışma dinamizmini koordine edecek bir yürütme ekibi oluşturulması Demokrasi İçin Birlik’i daha güçlü kılacak. 

Bu duyarlılıkla demokrasi mücadelesinin tüm yapı taşlarını toplantımızda buluşmaya davet ediyoruz. 

Demokrasi İçin Birlik Dönem Koordinasyonu

 

Tarih: 9 Kasım 2021 Salı

Saat: 18.00-21.00

Adres: Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi Tülin Aydın Eğitim Merkezi

Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad. Adlı Han No:175 Kat:2 Harbiye/İstanbul


DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu