thumb image

Gündem

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK BEŞİNCİ YIL MECLİSİ TOPLANDI

Halkçı bir seçenek mümkün

Demokrasi için Birlik (DİB) Meclisi: “Artan yeni katılımlar ve demokrasi mücadelesindeki kararlılığıyla saray-tek adam rejiminin bir an önce iktidardan uzaklaştırılmasıyla birlikte halktaki değişim ve dönüşüm talebine yanıt olacak bir halkçı seçeneği oluşturmak önceliktir.”

Ülkemizde ve dünyada bütün alanlarda yaşanan krizin yeni olanaklar kadar yeni riskler de barındırdığı tarihi bir momentte Demokrasi İçin Birlik Meclisi, İstanbul’da toplandı. 2016’dan bu yana tek adam rejimine karşı demokrasi güçlerinin birliği ve halkın karar ve denetim mekanizmalarına aktif bir biçimde katılacağı tabandan bir demokrasi anlayışı için mücadele veren DİB’in beşinci yıl meclisine çok sayıda parti, kurum temsilcisi ile demokrasi mücadelesi veren bireyler katıldı.

Mecliste yapılan tespit ve öneriler şöyle:

  • Toplumun en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığı çoklu kriz koşullarında iktidar giderek güç kaybedip parçalanırken muhalefete yönelik baskı ve tehditler, laiklik karşıtı uygulamalar artıyor, milliyetçiliği kışkırtacak savaşçı politikalar devam ediyor. Mafya-çete-sermaye-tarikat ilişkilerinin iç içe girdiği iktidar bloku topluma korku salmak, değişim talebini bastırmak için mafya babalarını, işkencecileri, kontrgerilla mensuplarını karanlık çukurlarından çıkarıyor.
  • Muhalefetin de halktaki değişim dönüşüm talebine yanıt olacak politikalar ve sermaye merkezli olmayan bir ekonomik program ortaya koyamadığı gibi iktidarın dinci ve milliyetçi hamlelerine genellikle dahil olduğunu gördük. Bu koşullarda, mevcut ittifaklara mahkûm olmadığımızı ortaya koyuyoruz. Sermayenin dizginlenmesini, gelir adaletini, yerel ve katılımcı demokrasiyi, laikliği, barışı, toplumsal cinsiyet eşitliğini, iklim yıkımına karşı mücadeleyi dışarda bırakmayan bir seçenek yaratmak görevi ve sorumluluğu demokrasi güçlerinin önünde duruyor.
  • Saray rejiminin iktidarını sürdürmesinin imkânsız hale geldiği, ancak birçok farklı nedenle iktidarı barışçı yollarla terk etmesinin de tartışmalı olduğu bir momentteyiz. Seçim sürecinin güvenliği için demokrasi güçlerinin ortak hareketi sağlanmalı. Bu koşullarda seçim güvenliği endişesi içindeki toplumsal kesimleri onlarda da özgüven uyandıracak bir direnç hattının parçası haline getirmek elzem.
  • Toplumun bütçe hakkının gasp edilerek halkın vergileriyle yaratılan gelirlerin eğitim, barınma, sağlık, ulaşım, iletişim gibi temel ihtiyaçlarına değil, sermayeye ve savaşa bütçe ayrılmasının teşhir edilmesi ve insanca yaşanacak bir asgari ücret ve gelir güvencesi için ortak kampanyalar, halk buluşmaları düzenlenmesi önem taşıyor.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK MECLİSİ BİR ARAYA GELMENİN ZEMİNİDİR

Demokrasi İçin Birlik, mevcut ittifaklar dışında halkçı bir seçeneğin oluşturulması konusunda demokrasi güçlerinin birliğinin zemini ve kolaylaştırıcısı olma konusundaki kararlılığını beşinci yılında bir kez daha dile getiriyor. Demokrasi İçin Birlik Meclisi bu görevi yerine getirmek için esnek, demokrasi güçlerinin birbiriyle ilişki içinde olduğu, demokratik toplum kuruluşlarının siyasi partilerin ve mücadele dinamiklerinin temsil edildiği, faşizm ya da restorasyon kısır döngüsüne rağbet etmeyenlerin gerçek bir demokrasi için yürüttükleri tüm arayışları kucaklayan bir yapıyla beşinci yılında daha da güçlenerek yola devam edecek.

7 Aralık 2021’de geniş bir katılımla gerçekleştirilecek DİB 5. Yıl Etkinliği’nde toplanacak demokrasi forumu, halkçı seçeneğin yaratılabileceği zeminin oluşması için bir tartışma imkânı yaratacak.

Çağrımızdır; gelin, birlikte yaratalım, birlikte yürüyelim!

Demokrasi için Birlik

DİB 3.Yıl Meclisi davet metnine buradan ulaşabilirsiniz.DİB

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu