thumb image

HAYIRlı Haberler

DİB’DEN DİSK KARTAL MİTİNGİNE MESAJ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) çağrısıyla İstanbul Kartal Meydanı’nda binlerce işçinin katılımıyla yapılan mitingde okunan DİB mesajı :

Büyük bir toplumsal buhranın ortasındayız.

İktidarın ekonomi politikasının temel kozunun ucuz emek olduğu ortada. İşçileri üç kuruşa çalıştırıp, iç talebi kısıp varı yoğu ihracata yönlendiren politikalar daha önceden ancak askeri darbe koşullarında hayata geçirilebiliyordu. Bugün de saraydaki tek adamın rejimi, bu politikaları anayasayı askıya alarak, sokaklardaki sesimizi bastırarak, örgütlenmenin ve mücadelenin önündeki engelleri büyüterek yani faşizmi kurumsallaştırarak uygulayabileceğini çok iyi biliyor.

İşte bu yüzden bugün ekmek ile hürriyetin, insanca yaşanacak ücret için mücadele ile demokrasinin, işçilerin birliği ile halkların kardeşliğinin birbirinden asla ayrı düşünülemeyeceği günlerden geçiyoruz.

Faşizm tüm kozlarını işçilerin sürekli sömürüsüne yatırdıysa eğer, demokrasi mücadelesinin en önemli kaldıracının da işçi sınıfının eşitlik arzusu olması kaçınılmazdır.

Bizler Demokrasi için Birlik Koordinasyonu olarak, “Artık Yeter, Geçinmek İstiyoruz” diye ayağa kalkan ve DİSK öncülüğünde bu mitinge katılan tüm emekçileri dayanışma duygularımızla kucaklıyoruz, bu mücadelede başarılar diliyoruz.

Sınıfın tüm bileşenlerinin, demokrasiden yana tüm emek örgütlerinin önümüzdeki dönemde mücadeleyi birlikte yükseltmelerinin hepimizin ihtiyacı olan o umudu büyütmenin temel yolu olacağını düşündüğümüzü sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Direne direne, birleşe birleşe kazanacağız!

Yaşasın işçi sınıfımızın iş, ekmek, özgürlük mücadelesi!

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK KOORDİNASYONU

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu