thumb image

HAYIRlı Haberler

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK MECLİSİNE ÇAĞRI

ŞİMDİ BİRBİRİMİZDEN GÜÇ ALMA ZAMANI

Yanı başımızdaki savaşın kara gölgesi dünyamızın üstüne düştü. İşgalin ve yayılmacılığın yarattığı yıkımın üstesinden uzun süre gelinemeyecek. Ülkemiz enerji ve gıdada dışa bağımlı hale getirildiğinden savaş, temel ihtiyaçlara ulaşmayı daha da güçleştirdi.
Barınamayanların, geçinemeyenlerin, otobüse bile binmekte zorluk çekenlerin sesleri yükseliyor. Asgari ücret açlık sınırının altında. Getirilen çözüm önerileri ise halkın yakıcı ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak.
Topluma sunulan çözüm önerilerinin ekonomik adalet, yerel demokrasi ve katılımcılık gibi üç temel aksta büyük eksiklikler barındırdığı görülüyor.
İktidarın yeni seçim yasası seçme ve seçilme hakkı üzerinde yeni kısıtlamalar koyuyor.
Bu koşullarda seçimi ve seçim güvenliği de gözeten ancak seçimle sınırlı olmayan bir halk muhalefetinin “demokrasinin olmazsa olmazlarını” güçlü bir şekilde dile getirmesi gerekiyor.
Bu önemli kavşakta toplanacak Demokrasi İçin Birlik ( DİB) Meclisi’nde demokrasi güçlerini, bunlar olmadan demokrasi olmaz diyeceğimiz temel talepleri birlikte tanımlamaya, bu talepler etrafında güçlü bir halk baskısı oluşturma yolunda atılacak adımları tartışmaya davet ediyoruz. Şimdi buluşup birbirimizden güç alma zamanı.

Demokrasi İçin Birlik (DİB)

20 Nisan 2022 Çarşamba
Saat 17.00
Karaköy Mimarlar Odası.  3. Kat

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu