thumb image

Gündem

GELECEĞİN TÜRKİYE’Sİ İÇİN HAFIZA, HAKİKAT VE HESAPLAŞMA KONFERANSI

Geleceğin Türkiye’si için Hafıza, Hakikat ve Hesaplaşma Konferansı Sonuç Bildirgesi

Hatırlıyoruz.

301’i Soma’dan.

100’ü Ankara’dan.

34’ü Roboski’den.

33’ü Van’dan, Sivas’tan.

Hatırlıyoruz.

Haziran’ı Berkin’den.

Temmuz’u Oğuz Arda’dan.

Eylül’ü Ceylan’dan.

Ekim’i Veysel’den.

Kasım’ı Uğur’dan.

Cumartesileri Dilek’ten, Davut’tan, İlyas’tan ve gözaltında kaybedilen daha nice çocuktan…

***

Hafızamızda, unutmuyoruz.

Gözlerimizi kapatmıyor, kulaklarımızı tıkamıyor, yüzümüzü çevirmiyoruz.

İçinde yaşadığımız düzenin hakikati tüm çıplaklığıyla karşımızda.

Bu, emekçiyi sömürüp sırtına basarak zenginleşen sermayenin hakikati.

Kadınları sömüren, ezen, taciz eden, katleden ataerkinin hakikati.

Kürdü ikinci sınıf sayıp hakkını gasp eden ırkçılığın hakikati.

Aleviyi, inançsızı, kendinden olmayanı eşit saymayan mezhepçiliğin hakikati.

Özel harbiyle, kontrgerillasıyla, mafya ve çeteleriyle devletin hakikati.

Katili, hırsızı koruyup, mağduru, mazlumu gadre uğratan adaletsizliğin…

Başka halkların topraklarına göz koyan yayılmacılığın ve savaşın…

Kentlerimizi ve doğayı tüm canlılar için yaşanmaz kılan yağmacılığın…

Toplumu eğitim, sağlık, barınma, ulaşım ve çalışma haklarından mahrum bırakan piyasacılığın hakikati.

***

Davet ediyoruz.

Geçmişi hatırlayıp, geleceği değiştirmeye…

Hakikati bilip, yenisini kurmaya…

Yüzleşmeye, sorumlulardan hesap sormaya ve kol kola girmeye davet ediyoruz.

Biz yapacağız, siz izleyin demiyoruz.

Hafızamızı ortaklaştırırsak, hakikati dile getirirsek, hesabını birlikte sorarsak, mücadele edersek değiştirebiliriz.

Emek için, adalet için, eşitlik için, özgürlük için, barış için, demokrasi için bir oluyoruz, birlik oluyoruz.

Geleceğin Türkiye’sini birlikte kuruyoruz.

5 Haziran 2022

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu