thumb image

Genel

DİB’DEN HDP 5. OLAĞAN KONGRESİNE MESAJ

Derin ekonomik buhran, işşizlik yoksulluk ve ağır baskı koşullarında, savaşın operasyonların gölgesinde itirazlarını yükseltmekten, direnmekten bir an geri durmayanların,  umudunu ve kararlılığını büyütecek kongrenizi selamlıyoruz.

Kapitalizm dünyayı yıkıma doğru sürüklerken ülkemizin içinde bulunduğu bu tarihi dönemeçte; halklarımızın yakıcı sorunlarının çözülmesinde, doğanın ve diğer canlıların haklarının da gözetildiği , toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, adil,  laik, eşit, özgür, emekten yana, engelsiz ve barışçı bir geleceğin kurulmasında, halkların umudu halkçı bir seçenekte, bir demokrasi ittifakındadır.

Demokrasi güçlerinin ortaklaşmasına her zamankinden büyük bir ihtiyaç duyulduğu bu kavşakta “Çözüm biziz sözümüz var” şiarıyla toplanan kongrenizin halkın siyaset alanında aktif bir şekilde yer almasını sağlayacak bir halkçı seçeneğin inşasında umut verici bir adım olacağına inanıyoruz.

Hayatı, dünyayı dönüştürmek, değiştirmek şimdi her zamankinden daha mümkündür. Direnenlere, yeni bir dünya için, geleceğimizi kazanmak için cesaret ve umutla mücadele edenlere selam olsun.
Demokrasi İçin Birlik

03.07.2022

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu