thumb image

HAYIRlı Haberler

ALEVİ KURUMLARINA YÖNELİK SALDIRILARA İLİŞKİN 44 KURUMDAN ORTAK AÇIKLAMA

Alevi kurum ve cemevlerine yapılan eşzamanlı saldırı ile ilgili kırk dört (44) siyasi parti, dernek, federasyon, konfederasyon, platform ve inisiyatifin yaptığı açıklama aşağıdadır.


Alevi kurumlarına ve cem evlerine yapılan eş zamanlı saldırılar, muhaliflere, farklı inanç kimlik ve düşünce sahibi yurttaşlara yönelik, devletin açık- gizli desteği-teşviki ile gerçekleştirilen organize saldırı geleneğinin devamıdır.

Fail kim olursa olsun, bu saldırıların sorumlusu, Alevilere yönelik ayrımcılığı, nefret, aşağılama ve şiddet dilini hâkim kılan, devlet zoruyla yukarıdan aşağı dinci bir rejimi inşa etmeye çalışan iktidardır.

Alevilere yönelik ötekileştirme, yok sayma, asimilasyon ve cezasızlık politikalarının yarattığı toplumsal ve siyasal iklim, bu saldırıları hem sıradanlaştırmakta hem de teşvik etmektedir.

  • Bu saldırı tüm yönleriyle aydınlatılmalı, failler bir an önce yakalanmalı, bu saldırıların yapılabilmesini sağlayan demokrasi ve laiklik karşıtı kurumlaşmalar ortadan kaldırılmalıdır.
  • Alevilerin, yok sayılan diğer halkların ve inançların eşit yurttaşlık hakkı tanınmalıdır.
  • Tüm tarihleri boyunca benzeri saldırılarla yok edilmeye çalışılan Alevilerden özür
    dilenmelidir.

Alevi kurum ve cemevlerine yapılan saldırının, demokratik, özgür, barış içinde bir arada yaşama umudumuza yapıldığını biliyoruz.
Bu saldırılara demokrasi mücadelesini daha çok ortaklaştırıp, daha çok güçlendirerek yanıt vereceğiz.

 

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi /Ankara 78’liler Meclisi /Antakya Yaşama Sevinci Spor Kulübü /Anti Kapitalist Müslümanlar Aka-Der /Akdeniz Engelliler Federasyonu /Alevi Düşünce Ocağı (ADO) /Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (Adam-Der) Birleşik Emekliler Platformu /Demokrasi için Birlik /Demokratik Emekliler Sendikası /Deniz Yıldızı /Devrimci Parti /Dicle Görme Engelliler Derneği /Divriği Kültür Derneği /Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu /Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim /Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği /Emek Partisi (EMEP) /Emekçi Hareket Partisi (EHP) /Emekliler Dayanışma Sendikası Emekliler Birleşiyor Platformu /Emekliler Postası Platformu /Güngören Demokrasi Platformu /Halkevleri /Hatay Down Sendromlular ve Engelliler Derneği /Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği /Jineps Gazetesi / Kaldıraç /Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) /Karşı Sanat Çalışmaları /Mersin Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği /Mezitli Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüllüler Derneği /Sosyalist Dayanışma Platformu ( SODAP) /Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) / Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) / Tüm Emekliler Sendikası /Türkiye İşçi Partisi (TİP) /Türkiye Almanya Kültür Forumu /Yeşil Sol Parti /Yol Erenleri /Yurttaş Girişimi /78’liler Girişimi /2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu