thumb image

HAYIRlı Haberler

AKİT GAZETESİNİN SALDIRISINI KINIYORUZ!

AKİT GAZETESİNİN SALDIRISINI KINIYORUZ, RIZA TÜRMEN’İN VARLIĞINDAN ONUR DUYUYORUZ

İktidarın toplumu sindirmek için yarattığı hukuksuzluk ortamının temel sonuçlarından biri, iktidar gücünü arkasına alan, farklı düşünenlere, muhaliflere  yönelik her türlü şiddeti meşrulaştıran, kışkırtan ve bunun cezasız kalacağından da emin olan bir kesim yaratmak oldu.

Akit gazetesinde Ali Karahasanoğlu tarafından köşe yazısı adı altında Demokrasi için Birlik  kurucusu ve sözcüsü, önceki dönemler AİHM yargıcı ve CHP İzmir milletvekili Rıza Türmen’e yöneltilen saldırıyı AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımadığı söyleyen anlayıştan ayrı düşünmek olası değil.

Rıza Türmen’in hedefe konulmasının nedeninin, insan hakları ihlallerine tereddütsüz karşı çıkışı, evrensel hak ve özgürlükleri etkili bir biçimde savunması olduğunu biliyoruz.

Bu türden karalama kampanyalarının kişiyi iktidar yargısına ve faşist güruhlara hedef gösterme amacını taşıdığını bildiğimizi, kullanılan nefret ve şiddet söyleminin de suç olduğunu bu vesileyle hatırlatmak isteriz.

Rıza Türmen hem ülkede, hem uluslararası alanda, bu türden kişiliklerin yazdığı hakaret ve şiddet dolu yazılarla karalanamayacak bir saygınlığa sahiptir. Bunun iktidar kadar onu hedefe koyanlar da farkındadır. 

Bu türden gözdağları ve hakaretlerle ömrünü hukuka ve insan haklarına adamış bir hukukçuyu susturmak ve demokrasi mücadelesinden alıkoymak mümkün değildir.

Demokrasi için Birlik olarak,  bu şiddet ve nefret dolu saldırıyı kınıyor, kurucu ve sözcümüz Rıza Türmen’in varlığından duyduğumuz onur ve aldığımız gücün demokrasi mücadelesindeki kararlılığımızı artırdığını dosta düşmana ilan ediyoruz.

Demokrasi için Birlik


AKİT GAZETESİNİN SALDIRISINI KINIYORUZ!

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu