thumb image

Gündem

ADİL BARIŞ İÇİN TEK ÇÖZÜM YOLU

İsrail-Filistin hattında başlayan ve bütün bölgeye yayılma ihtimali olan savaş ve çatışmalar çok sayıda can kaybıyla devam ediyor. Yok olan yaşam alanları, ölen çocuklar, rehin alınan ya da öldürülmüş kadınların bedenlerine yapılanlar savaşın bütün korkunçluğunu ortaya koyuyor. Gazze’yi kuşatan İsrail bütün uluslararası anlaşmaları çiğneyerek hastaneleri sivil halkı vuruyor.

Savaşın ve yıkımın nedeni Filistin topraklarındaki İsrail’in yayılmacılığı ve işgalidir. Filistin halkının direnme hakkı meşrudur. 

Filistin ve İsrail halklarının eşit haklara sahip olarak kendi kaderlerini belirlemeleri tek çözüm yoludur.  

Bölgemizde Filistin ve Kürt halklarının uğradığı sistemli zulüm, yok etme politikası sürdükçe ne gerçekten güvenlikten ne de refahtan söz edebileceğiz. Kazanan sadece savaş tüccarları, halkın sırtından zenginleşenler olacak.

Halkların güvenlik ve refah içinde yaşamasının tek yolu kalıcı ve adil barıştır. 

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK


DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu