thumb image

Gündem

KOBANE DAVASINDA YARGILANAN BARIŞ VE DEMOKRASİ UMUDUDUR

Türkiye halklarının, ezilenlerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin dayatılan yoksulluk ve zulüm düzenine verdikleri yanıt, ülkemizde yeni bir demokrasi ve barış umudu yarattı. 17 Nisan’da karar duruşması yapılacak olan hukuksuz Kobane davası, demokratik, adil ve barış içinde bir ülkede birlikte yaşama umudumuza iktidarın sokmak istediği bir kama olarak, tam da bu koşullarda gerçekleşecek.

Dava hukuksuzdur. Başta savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı olmak üzere anayasa güvencesindeki bütün haklar ihlal edilmiştir, dosyalarda delil yoktur. 

Hem hukukçular, hem hukuk kurumları, hem toplumun demokratik güçleri tarafından defalarca ifade edildiği gibi, davanın amacı insanlık düşmanı IŞİD’e karşı fedakarca yapılan direnişi cezalandırmak, dünyada görülmüş, görülmemiş tüm hukuksuzları icat ederek demokratik siyaset alanını yok etmek, ülkemizi “Kobane düştü düşecek” naraları hâlâ kulaklarımızda olan savaştan rant sağlayan, zenginlik içinde yüzen Saray ve savaş tüccarı şürekasına teslim etmektir. 

KOBANE’YE YÖNELİK İŞİD SALDIRISINA İNSANLIKTAN YANA HERKES KARŞI ÇIKTI

Kobane protestoları sırasında BM Genel Sekreterliği’nden “etki edebilecek aktörlerin devreye girmesi, yoksa Kobane’de bir katliamın yaşanacağı” yönünde açıklamalar yapıldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de IŞİD’in Şengal’deki soykırımı ve Kobane’nin IŞİD tarafından kuşatılması, yeni katliamların olacağı endişesiyle barışçıl protestolara yol açtı. “Kobane düştü düşecek,” açıklaması yapanlar dışında herkes binlerce kadını köleleştiren, insanları yakan, kelle kesen bu vahşete karşı tutumunu ortaya koydu. Kobane protestolarında yaşamlarını yitirenlerin sorumlularının açığa çıkarılması için verilen onlarca önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Şimdi, demokratik bir ülkede açılması mümkün olmayan, görülmedik hukuksuzlukta, garabetlerle dolu bir davanın karar aşamasındayız.

Bu hukuksuzluğa izin vermek, seyirci kalmak sadece demokrasi mücadelesine büyük bir zarar vermekle kalmayacak, İktidarın Kobane davasını, yerel seçimlerde yeniden yeşeren demokrasi, eşit ve özgür olarak barış içinde ve birlikte yaşama umudumuza yönelik bir rövanşa çevirmesi anlamına da gelecek.

Demokrasi İçin Birlik olarak İŞİD vahşetine karşı olanları, demokrasiden, hukuktan, barıştan yana olan bütün kişileri, kurumları ve siyasi partileri bu açık hukuksuzluğa karşı açık tutum almaya çağırıyoruz. Kobane davasında yargılanan bu ülkenin barış ve demokrasi umududur.

Demokrasi İçin Birlik

15.04.2024

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu